Thursday 15 March 2018

ProText 3 x 3С най-голямо удоволствие ви каним на деветото издание на ProText 3x3. Дългогодишното приключение на съвременната драматургия продължава с представянето на две български и една каталонска пиеса по време на ProText 3x3. Трима режисьори, а именно Гергана Димитрова, Борис Зафиров и Александра Петрова, ще се сблъскат с три текста, непоставяни досега на българска сцена. Авторите на пиесите са Сабина Стефанова, Пау Миро и Мирослав Христов. 

Всяка седмица по време на изданието на ProText 3x3 ще бъде представян по един от текстовете под формата на пърформанс-четения. Екипите ще имат по една седмица време за подготовка, след което ще представят пред вас, публиката, резултатите от съвместната работа на драматурзи, режисьори, актьори, сценографи, музиканти, видео артисти и ... и...
Очакваме ви!

Ето и пълната програма на ProText 3x3:
ОТКРИВАНЕ
16.03. от 19:30 часа, бар TIME OUT
(ул. Луи Леже 2, от лявата страна на Сатиричен театър „Ал. Константинов“)

Официално обявяване на резултатите от отворената поканата за участие в селекцията на EURODRAM 2018 г. за съвременни български театрални текстове. Разговор с авторите и публична дискусия на тема: „Отглеждане на автори за начинаещи“ с участието на специално поканени гости. Модератори: Гергана Димитрова и Ясен Василев (и двамата са част от селекцията на EURODRAM 2016)

23.03 и 24.03 от 19:30, бар TIME OUT
„На тъмно“ от Сабина Стефанова
Режисьор: Гергана Димитрова
Билети: 12/8лв. бар TIME OUT (с предварителна продажба на място след 17ч.)

29.03. и 30.03. от 19:30, ДНК
„Каре“ от Пау Миро
Превод: Нева Мичева
Режисьор: Борис Зафиров
Билети: 12/8лв. на касите на НДК и ДНК


04.04. и 05.04. от 19:30, ДНК
“Цикадите“ от Мирослав Христов
Режисьор: Александра Петрова
Билети: 12/8лв. на касите на НДК и ДНК

ProText се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е финансиран от Програма „ Култура“ на Столична община.
Партньори на деветото издание на ProText са: ДНК – пространаство за съвременен танц и пърформанс/НДК; Гьоте-институт България, Eurodram, ивент бар TIME OUT.

It is a pleasure for us to invite you to the ninth edition of ProText 3x3. The long journey of the contemporary dramaturgy continuous with the presenting of two new Bulgarian plays and one Catalan play. Three directors – Gergana Dimitrova, Boris Zafirov, and Alexandra Petrova- are going to work with the text of three authors- Sabina Stefanova, Pau Miro and Miroslav Hristov.
Every week during the ninth edition of ProText 3x3 one of the plays will be presented in public in the form of performance- reading. Each team will have only a week to prepare and then to present in front of you, the public, the results of the co-work between dramatists, directors, actors, scenographers, musicians, video artists etc.
You are welcome!

And here is the full program of ProText 3x3:

OPENING
16.03. от 19:30 часа, bar TIME OUT ( 2 Louis Leger Str. on the left side of The Aleko Konstantinov State Satirical Theatre)
The official announcement of the results from the open call for participation in the selection of EURODRAM 2018 for contemporary Bulgarian theatrical scripts. Meeting with the authors and public discussion on the topic: “Raising Authors for Beginners " with the participation of special guests.

23.03 и 24.03 at 19:30, bar TIME OUT
“In the dark” by Sabina Stefanova
Director: Gergana Dimitrova
Tickets: 12/8 lv. at bar TIME OUT (presale at the bar after 17:00)

29.03. и 30.03. at 19:30, DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
"Els jugadors" by Pau Miró
Translated by Neva Micheva
Director: Boris Zafirov
Tickets: 12/8 lv. at the cash desk of NDK and DNK

04.04. и 05.04. от 19:30, DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
„ The cicadas” by Miroslav Hristov
Director: Alexandra Petrova
Tickets: 12/8 lv. at the cash desk of NDK and DNK

The project was implemented with the financial support of the Ministry of Culture and funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2018.
Partners for the ninth edition of ProText are:
DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture; Goethe Institute Bulgaria; EURODRAM; event bar TIME OUT


Sunday 21 May 2017

Партньорства за творческа София
Имаме удоволствието отново да сме партньори по проект, засягащ устойчивото развитие на свободната творческа сцена. Инициативата "Партньортва за творческа София" продължава една от линиите в работата, извършена в подготовката на предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, МУЗИКА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ И ТЕАТЪР „Споделена визия” и допълва част от идеите, заложени в проектите „Топлоцентрала” и „Синергия”, подкрепени от програма „Европа” 2016 на Столична община.
Повече за прoекта пожете да прочетете тук!

Tuesday 2 May 2017

Добре дошли в България / Welcome to Bulgaria - last show in Bulgaria this season


for EN scroll down

Последно за сезона представяне на "Добре дошли в България" в България. Следващото е в Германия на 09.06.2017  (подробности на 36monkeys.org)

на 05.05. от 19:30 в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс (в Националния дворец на културата)

Билетите са вече в продажба, а местата ограничени.
Не отлагайте!
Цена 8/10 лв. на касите на НДК и на място 1 час преди представлянието

"Добре дошли в България" получи две номинации за театралните награди "Аскеер" - за драматургичен текст на Здрава Каменова и Гергана Димитрова и за поддържаща женска роля на Ива Тодорова в ролята на Еколожката. Ураааа!

Можете да подкрепите живота на спектакъла и през новия сезон на сметка: 
ОСАИК-36 маймуни
F I N V B G S F
BG 67 FINV 9150 1200 0805 92 основание: Добре дошли в България

повече инфо
трейлър: https://vimeo.com/201018497

****
Last Welcome to Bulgaria show for the season on

5 May 2017

7:30 p.m. in DNK
- space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture

with EN subtitles
Tickets: 10 | 8 leva.
(Tickets are available at the Ticket center at NDK and at the door, one hour before each event.)

We have two Askeer award nomination for best play (Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova) and for best actor for Iva Todorova as the Ecologist. Hurrah!

You can support a next show of the performance by donating on:
OSAIK-36 Monkeys
F I N V B G S F
BG 67 FINV 9150 1200 0805 92
subject: Welcome to Bulgaria

more about Welcome to Bulgaria
trailer: https://vimeo.com/201018497


Thursday 9 March 2017

Добре дошли в България / Refugees welcome отново в ДНК

(EN bellow)
Добрата новина е, че последната наша продукция "Добре дошли в България", която се изигра в рамките ProText   и АСТ фестивал през ноември, въпреки многобройния си състав, продължава своя живот! След дълго чакане, разпукна пролетта, а с нея дойдоха новите дати:

23 и 24 март 2017 от 19:30 ч. в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс (в подлеза на НДК срещу фонтана с топките)

(Билети 8/10лв. могат да бъдат закупени от касите на Билетен център, НДК и на място час преди началото на всяко събитие.)

Този път с участието на Екатерина Георгиева и Александър Митрев.

Заповядайте! Билетите са вече в продажба на касите на НДК!

"Добре дошли в България"
(пърформанс четене)

автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова
съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева.
участват: Здрава Каменова, Владимир Димитров, Ева Данаилова/Екатерина Георгиева, Ива Тодорова, Александър Митрев/Петър Мелтев, Петко Каменов, Тони Карабашев,
сценограф: Елена Шопова
видео: Петко Танчев
музика: Павел Терзийски
режисьор: Гергана Димитрова
асистент: Екатерина Чокова
времетраене: 75 минути

Проектът се осъществява в партньорство с Галерия Етюд, ПОРТА БГ и с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" за 2016 г.


Президентът на републиката призовава всички българи да се включат активно в привличането на бежанци, които да се заселят в България, за да усвоим жизненоважни пари по евро фондовете. Всички българи - мъже, майки, ловци, пенсионери, артисти - започват активна пропаганда към бежанците, подминаващи България. Междувременно чакали емигрират към Западна Европа, български емигрант сее репички в Германия и мечтае да се включи в първата мисия до Марс, еколожка изследва популацията на агресивни привнесени видове калинки и кактуси, които превземат територии, застрашавайки наши родни видове. Националисти решават да превземат Плиска, докато сигнал за бомбен атентат всява паника в центъра на София.

"Добре дошли е България" е пиеса, написана по време на творческата резиденция за колективно писане на организацията, проведена през март-септември 2016 г.

*with English subtitles


The good news are that our new production Refugees Welcome /Welcome to Bulgaria shown for a first time by ProText ∞ and ACT Festival for independent theater in November continues its live! Here are the new dates, save it!!!

23/24 March 2017 7:30 p.m. in DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
Tickets 8/10 lv.
(Tickets are available at the Ticket center at NDK and at the door, one hour before each event.)

This time on the stage you can welcome Ekaterina Georgieva and Alexander Mitrev!


Refugees Welcome / Welcome to Bulgaria

Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
Co-authors: Elena Shopova, Petar Meltev, with the support of Vasilena Vasileva
Director: Gergana Dimitrova
Cast: Zdrava Kamenova, Vladimir Dimitrov, Eva Danailova/Ekaterina Georgieva, Iva Todorova, Alexander Mitrev, Petko Kamenov, Toni Karabashev

Set design: Elena Shopova
Video: Petko Tanchev
Music: Pavel Terziyski
Assistant-director: Ekaterina Chokova
PR: A25 Cultural Foundation
Duration: 75 minutes
*With EN subtitles

“Refugees welcome” explores the boundary between patriotism and nationalism, the limit of healthy tolerance and sympathy, the back and the front of Bulgarian identity today. The Bulgarian president calls all Bulgarians to actively participate in a national campaign for attracting refugees to stay in the country as this will ensure the very much needed EU funds. All Bulgarians – men, mothers, hunters, retirees, artists – begun an active propaganda, targeted at the refugees, bypassing the country.
The play was created during an artist's residency for colective writing in March-September 2016 produced by 36 Monkeys.

The project is implemented in partnership with Etud Gallery and PORTA BG. The project is funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2016.Sunday 30 October 2016

ProText ∞/for English, please scroll down/
8-мо (безкрайно!) издание на платформата за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики


05 и 06 ноември от 20:00 часа
„Борхестриптих“
автор и режисьор: Ясен Василев

*with English subtitles

09, 10 и 11 ноември от 20:00 часа 
автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова

*with English subtitles

Пространство за съвременен танц и пърформанс ДНК в НДК 

С радостен маймунски крясък, издаден хорово от 36 МАЙМУНИ / 36 MONKEYS, ви призоваваме отново заедно да се впуснем в любимото ни приключение: дългосрочната инициатива за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики ПроТекст.

По ред това е 8-мото издание на платформата, но погледната от друга перспектива всяка осмица е и знак за безкрайност. Случайност?! Не мислим така!

Ясен Василев, Гергана Димитрова и Здрава Каменова са трима от четиримата автори (заедно с писателя Георги Господинов), селектирани от българския комитет на международната мрежа за обмен на съвременна драматургия EURODRAM. В пределите на ProText ∞ те заформят своя авторова безкрайност, в която драматурзите са и професионални режисьори и актьори.

Оставяме на вас да проследите нишките, а ето какво сме ви подготвили ние:

 Програма на ProText

05 и 06 ноември от 20:00 часа
Борхестриптих

автор и режисьор: Ясен Василев
участват (по азбучен ред): Александър Узунов, Велислав Павлов, Петър Мелтев, Живко Джуранов
асистент режисьор: Петко Стоянов
сценография и видео: Петко Танчев
времетраене: 60 минути
„Борхестриптих”, вторият текст за театър на Ясен Василев, стъпва едновременно върху три разказа на Борхес - „Смърт и Компас“, „Вавилонската Библиотека“ и „Другият“ - и върху творчеството и живота на писателя, от които заема сюжет, персонажи и мотиви. Четиримата изпълнители са четири различни версии на Борхес, превъплъщаващи се в различните му персонажи. В този свят между библиотека и вселена е поставен знак за равенство, а пространствата и техните обитатели са изцяло изградени от цитати.

09, 10 и 11 ноември от 20:00 часа
∞ Представянето на 11 ноември е част от официалната селекция на ACT Фестивал за свободен театър / ACT Independent Theatre Festival2016 ∞
Добре дошли в България"
автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова 
съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева.
участват: Здрава Каменова, Владимир Димитров, Ева Данаилова, Ива Тодорова, Петър Мелтев, Петко Каменов, Тони Карабашев,
сценограф: Елена Шопова
видео: Петко Танчев
музика: Павел Терзийски
режисьор: Гергана Димитрова
асистент: Екатерина Чокова
времетраене: 75 минути
Проектът е реализиран в партньорство с Галерия Етюд и ПОРТА БГ.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/192808491" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/192808491">Refugees Welcome / Welcome to Bulgaria teaser (ProText &infin;)</a> from <a href="https://vimeo.com/36monkeys">36 Monkeys</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Президентът на републиката призовава всички българи да се включат активно в привличането на бежанци, които да се заселят в България, за да усвоим жизненоважни пари по евро фондовете. Всички българи - мъже, майки, ловци, пенсионери, артисти - започват активна пропаганда към бежанците, подминаващи България. Междувременно чакали емигрират към Западна Европа, български емигрант сее репички в Германия и мечтае да се включи в първата мисия до Марс, еколожка изследва популацията на агресивни привнесени видове калинки и кактуси, които превземат територии, застрашавайки наши родни видове. Националисти решават да превземат Плиска, докато сигнал за бомбен атентат всява паника в центъра на София.

Координатори на ProText ∞: Юлия Денчева, Петко Стоянов
Връзки с медиите: Културна фондация < А25 > Cultural Foundation

∞∞∞ Предупреждаваме, че за разлика от авторовия ентусиазъм, местата в залата и четения са ограничен брой, затова препоръчваме да не отлагате, а да сте сдобиете с входен документ час по-скоро.
Билетите вече са в продажба на касите на НДК.
Цена: 10 │ 8 лева ∞∞∞

- - -
EURODRAM е европейска мрежа за театрален превод. Работи с европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие. Вижте повече на: http://eurodram-bulgarian.weebly.com/

Повече подробности за идеята и предходните издания на ПроТекст може да намерите на: http://www.36monkeys.org/protext/

Проектът е финансиран от Столична програма "Култура" на Столична община за 2016 г.


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


PROTEXT
8th (infinite!) edition of ProText platform for performance-readings of new dramaturgy and experimental theatre forms05 & 06 November 

8 p.m.

BORGESTRIPTYCH
Author and director: Yasen Vasilev
09, 10 & 11 November

8 p.m.

REFUGEES WELCOME
Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova

*with English subtitles

Here we are again! Save the dates!

Two new plays meet the audience for a first time in Sofia as performances!

05 & 06 November 
8 p.m.
BORGESTRIPTYCH
Author and director: Yasen Vasilev
Cast: Alexander Uzunov, Velislav Pavlov, Petar Meltev, Jivko Djuranov
Set design and video: Petko Tanchev
Assistant-director: Petko Stoyanov
Duration: 60 minutes

“Borgestriptych” is Yasen Vasilev's second text for theatre. It was produced for the first time in English at Swatch Art Peace Hotel, Shanghai in 2014. It draws inspiration from three short stories by Jorge Luis Borges but also from the life and general oeuvre of the Argentinian writer. Four performers are four different versions of Borges, metamorphosing into his many characters who are ultimately the same person constantly talking to himself. In the world of this play library and universe are one and the same and the spaces and their dwellers are entirely built of quotes.

09, 10 & 11 November

8 p.m.
*** The reading on 11th of November is part of the official selection of ACT Festival of Independent Theatre 2016 and will be with English subtitles ***
REFUGEES WELCOME
Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
Co-authors: Elena Shopova, Petar Meltev, with the support of Vasilena Vasileva
Director: Gergana Dimitrova
Cast: Zdrava Kamenova, Vladimir Dimitrov, Eva Danailova, Iva Todorova, Petar Meltev, Petko Kamenov, Toni Karabashev
Set design: Elena Shopova
Video: Petko Tanchev
Music: Pavel Terziysky
Assistant-director: Ekaterina Chokova
Duration: 75 minutes
The project is implemented in partnership with Etud Gallery and PORTA BG.

“Refugees welcome” explores the boundary between patriotism and nationalism, the limit of healthy tolerance and sympathy, the back and the front of Bulgarian identity today. The Bulgarian president calls all Bulgarians to actively participate in a national campaign for attracting refugees to stay in the country as this will ensure the very much needed EU funds. All Bulgarians – men, mothers, hunters, retirees, artists – begun an active propaganda, targeted at the refugees, bypassing the country.

Yasen Vasilev, Gergana Dimitrova and Zdrava Kamenova are the three (out of four, together with Georgi Gospodinov) authors, selected by the Bulgarian committee of EURODRAM – European network for drama in translation.

Project coordinators’: Julia Dencheva, Petko Stoyanov
PR: A25 Cultural Foundation

ProText is a long-term initiative of “36 monkeys” Organization for Contemporary Alternative Art and Culture. Read more: http://www.36monkeys.org/en/protext/

EURODRAM is a European theatre translation network which uses European, Mediterranean and Central Asian languages. Its main objective is to make known to both theatre professionals and the wider public, work which remains largely unpublished, paying particular attention to linguistic diversity. Read more: http://www.sildav.org/component/content/article/388

The project is funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2016.Friday 12 February 2016

„Пепеляшки ООД“ през 2016-та ! (епизод 2) // Cinderellas Ltd. in 2016 ! (vol.2)


/for EN below/

Завърши февруарското пътешествие в приказките на „Пепеляшки ООД“

Zdravko Yonchev Photograph
Очакваме ви за ПОСЛЕДНИ 3 представления:
на 23, 24 и 25 март !!!

Екипът на “36 маймуни“ иска да благодари: на прекрасната публика, за помощта на целия екип на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс и подкрепата на Гьоте институт!

И не забравяйте: "Всичко е възможно !" 

Повече информация на новият ни сайт: www.36monkeys.org
---

The February journey into fairy tales of "Cinderellas Ltd." is finished.

We await you for the LAST 3 performances in the next month:
23, 24 and 25 March !!!

The team of “36 monkeys” would like to thanks to the splendid audience, dedicating help of the entire team of DNA and the support of the Goethe-Institute Sofia!

And do not forget: "Everything is possible!"

More information in our new website: www.36monkeys.org
 

Saturday 23 January 2016

Пепеляшки ООД през 2016-та!


/for EN below/

Българо-немската театрална копродукция „ПЕПЕЛЯШКИ ООД - театрален наръчник за (разочаровани) принцеси на три езика“ атакува представите ни за образа на жената и ролята ù в обществото.


фотограф: Здравко Йончев


През 2016-та съвременните приказни герои се завръщат по-уверени от всякога. Тримата актьори от България, Германия и САЩ - Нейтън Купър, Джероламо Фанчелу и Петър Мелтев издирват съвременната Пепеляшка!* Това можеш да си точно ТИ - ще разбереш само ако ни посетиш през февруари!

Зимни срещи с приказно-реалистичното в подземието на Двореца:

на 4, 5, 6, 9 и 10 февруари от 20 ч.

в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
(подлеза на НДК, срещу фонтаните)

Съвременните принцеси са умни и ангажирани и затова сме подготвили специални предложения за закупуване на билети:

- бързата маймуна: 8 лв. /за 04 и 05 февруари /

- точната маймуна: 10 лв. /за 06 и 09 февруари /

- лежерната маймуна: 12 лв. /за 10 февруари /

- за групи от почти 36 маймуни (над 5 човека) цена на билет: 8 лв. /бързите маймуни винаги са в група/

Билети в Билетен център НДК и онлайн на адрес: www.ticketportal.bg


За да проследите как и дали съвременната Пепеляшка ще открие своята пантофка следете на: https://www.facebook.com/CinderellasLtd

Всичко за съвременната приказка и проектите на 36 маймуни можете да откриете в НОВИЯ САЙТ на организацията www.36monkeys.org

--------

EN

Cinderellas Ltd. in 2016!

on 04, 05, 06, 09 and 10 FEB 2016

8 pm

in DNK - place for contemporary dance and performance in National Palace of Culture


more information on our new website http://www.36monkeys.org/en/


Bulgarian-German Theatre Co-Production Cinderellas Ltd. - a trilingual theater manual for (disappointed) princesses interpreted the modern concept of the woman and her role in society.

In 2016 (year of the Monkey) contemporary fairy teal’s heroes are coming back more confident than ever. The international team includes actors from Bulgaria, Germany and the US - Nathan Cooper, Gerolamo Fancellu and Peter Meltev. They are searching for modern Cinderella. It can be exactly YOU – you will only know if you come in February!*


Modern princesses are smart and busy, therefore we prepared special offers for the tickets:

- fast monkey: 8 BGN / for 04 and 5 of February/

- precise monkey: : 10 BGN / for 06 and 9 of February/

- the laid back monkey: 12 BGN /10 of February/ WITH ENGLISH SUBTITLES

- For groups of almost 36 Monkeys (more than 5 persons) ticket price: 8 BGN/ fastest monkeys are always in a groups /

Tickets are available at the Tickets center of NDK and online at:www.ticketportal.bg

More about the performance is HERE! 

To follow whether and how modern Cinderella will find her slipper - keep an eye on:https://www.facebook.com/CinderellasLtd

//

*GAME OF THE SLIPPER – a challenge of "Cinderellas Ltd."

The slipper is found now we are searching for the foot to fit in!

Help us to find YOU! To recognize you - send us a photo of that fondest part of yours - YOUR FOOT on https://www.facebook.com/CinderellasLtd/

Every recognized Cinderella will receive 2 free tickets for the shows in February. The team of fairy-tale’s heroes will choose a photo every midnight in the week January 28th - February 4th.
Share you photo at Cinderellas Ltd. FB page and tell us: “I AM CINDERELLA”!