Thursday, 9 March 2017

Добре дошли в България / Refugees welcome отново в ДНК

(EN bellow)
Добрата новина е, че последната наша продукция "Добре дошли в България", която се изигра в рамките ProText   и АСТ фестивал през ноември, въпреки многобройния си състав, продължава своя живот! След дълго чакане, разпукна пролетта, а с нея дойдоха новите дати:

23 и 24 март 2017 от 19:30 ч. в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс (в подлеза на НДК срещу фонтана с топките)

(Билети 8/10лв. могат да бъдат закупени от касите на Билетен център, НДК и на място час преди началото на всяко събитие.)

Този път с участието на Екатерина Георгиева и Александър Митрев.

Заповядайте! Билетите са вече в продажба на касите на НДК!

"Добре дошли в България"
(пърформанс четене)

автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова
съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева.
участват: Здрава Каменова, Владимир Димитров, Ева Данаилова/Екатерина Георгиева, Ива Тодорова, Александър Митрев/Петър Мелтев, Петко Каменов, Тони Карабашев,
сценограф: Елена Шопова
видео: Петко Танчев
музика: Павел Терзийски
режисьор: Гергана Димитрова
асистент: Екатерина Чокова
времетраене: 75 минути

Проектът се осъществява в партньорство с Галерия Етюд, ПОРТА БГ и с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" за 2016 г.


Президентът на републиката призовава всички българи да се включат активно в привличането на бежанци, които да се заселят в България, за да усвоим жизненоважни пари по евро фондовете. Всички българи - мъже, майки, ловци, пенсионери, артисти - започват активна пропаганда към бежанците, подминаващи България. Междувременно чакали емигрират към Западна Европа, български емигрант сее репички в Германия и мечтае да се включи в първата мисия до Марс, еколожка изследва популацията на агресивни привнесени видове калинки и кактуси, които превземат територии, застрашавайки наши родни видове. Националисти решават да превземат Плиска, докато сигнал за бомбен атентат всява паника в центъра на София.

"Добре дошли е България" е пиеса, написана по време на творческата резиденция за колективно писане на организацията, проведена през март-септември 2016 г.

*with English subtitles
video


The good news are that our new production Refugees Welcome /Welcome to Bulgaria shown for a first time by ProText ∞ and ACT Festival for independent theater in November continues its live! Here are the new dates, save it!!!

23/24 March 2017 7:30 p.m. in DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
Tickets 8/10 lv.
(Tickets are available at the Ticket center at NDK and at the door, one hour before each event.)

This time on the stage you can welcome Ekaterina Georgieva and Alexander Mitrev!


Refugees Welcome / Welcome to Bulgaria

Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
Co-authors: Elena Shopova, Petar Meltev, with the support of Vasilena Vasileva
Director: Gergana Dimitrova
Cast: Zdrava Kamenova, Vladimir Dimitrov, Eva Danailova/Ekaterina Georgieva, Iva Todorova, Alexander Mitrev, Petko Kamenov, Toni Karabashev

Set design: Elena Shopova
Video: Petko Tanchev
Music: Pavel Terziyski
Assistant-director: Ekaterina Chokova
PR: A25 Cultural Foundation
Duration: 75 minutes
*With EN subtitles

“Refugees welcome” explores the boundary between patriotism and nationalism, the limit of healthy tolerance and sympathy, the back and the front of Bulgarian identity today. The Bulgarian president calls all Bulgarians to actively participate in a national campaign for attracting refugees to stay in the country as this will ensure the very much needed EU funds. All Bulgarians – men, mothers, hunters, retirees, artists – begun an active propaganda, targeted at the refugees, bypassing the country.
The play was created during an artist's residency for colective writing in March-September 2016 produced by 36 Monkeys.

The project is implemented in partnership with Etud Gallery and PORTA BG. The project is funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2016.Sunday, 30 October 2016

ProText ∞/for English, please scroll down/
8-мо (безкрайно!) издание на платформата за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики


05 и 06 ноември от 20:00 часа
„Борхестриптих“
автор и режисьор: Ясен Василев

*with English subtitles

09, 10 и 11 ноември от 20:00 часа 
автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова

*with English subtitles

Пространство за съвременен танц и пърформанс ДНК в НДК 

С радостен маймунски крясък, издаден хорово от 36 МАЙМУНИ / 36 MONKEYS, ви призоваваме отново заедно да се впуснем в любимото ни приключение: дългосрочната инициатива за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики ПроТекст.

По ред това е 8-мото издание на платформата, но погледната от друга перспектива всяка осмица е и знак за безкрайност. Случайност?! Не мислим така!

Ясен Василев, Гергана Димитрова и Здрава Каменова са трима от четиримата автори (заедно с писателя Георги Господинов), селектирани от българския комитет на международната мрежа за обмен на съвременна драматургия EURODRAM. В пределите на ProText ∞ те заформят своя авторова безкрайност, в която драматурзите са и професионални режисьори и актьори.

Оставяме на вас да проследите нишките, а ето какво сме ви подготвили ние:

 Програма на ProText

05 и 06 ноември от 20:00 часа
Борхестриптих

автор и режисьор: Ясен Василев
участват (по азбучен ред): Александър Узунов, Велислав Павлов, Петър Мелтев, Живко Джуранов
асистент режисьор: Петко Стоянов
сценография и видео: Петко Танчев
времетраене: 60 минути
„Борхестриптих”, вторият текст за театър на Ясен Василев, стъпва едновременно върху три разказа на Борхес - „Смърт и Компас“, „Вавилонската Библиотека“ и „Другият“ - и върху творчеството и живота на писателя, от които заема сюжет, персонажи и мотиви. Четиримата изпълнители са четири различни версии на Борхес, превъплъщаващи се в различните му персонажи. В този свят между библиотека и вселена е поставен знак за равенство, а пространствата и техните обитатели са изцяло изградени от цитати.

09, 10 и 11 ноември от 20:00 часа
∞ Представянето на 11 ноември е част от официалната селекция на ACT Фестивал за свободен театър / ACT Independent Theatre Festival2016 ∞
Добре дошли в България"
автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова 
съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева.
участват: Здрава Каменова, Владимир Димитров, Ева Данаилова, Ива Тодорова, Петър Мелтев, Петко Каменов, Тони Карабашев,
сценограф: Елена Шопова
видео: Петко Танчев
музика: Павел Терзийски
режисьор: Гергана Димитрова
асистент: Екатерина Чокова
времетраене: 75 минути
Проектът е реализиран в партньорство с Галерия Етюд и ПОРТА БГ.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/192808491" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/192808491">Refugees Welcome / Welcome to Bulgaria teaser (ProText &infin;)</a> from <a href="https://vimeo.com/36monkeys">36 Monkeys</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Президентът на републиката призовава всички българи да се включат активно в привличането на бежанци, които да се заселят в България, за да усвоим жизненоважни пари по евро фондовете. Всички българи - мъже, майки, ловци, пенсионери, артисти - започват активна пропаганда към бежанците, подминаващи България. Междувременно чакали емигрират към Западна Европа, български емигрант сее репички в Германия и мечтае да се включи в първата мисия до Марс, еколожка изследва популацията на агресивни привнесени видове калинки и кактуси, които превземат територии, застрашавайки наши родни видове. Националисти решават да превземат Плиска, докато сигнал за бомбен атентат всява паника в центъра на София.

Координатори на ProText ∞: Юлия Денчева, Петко Стоянов
Връзки с медиите: Културна фондация < А25 > Cultural Foundation

∞∞∞ Предупреждаваме, че за разлика от авторовия ентусиазъм, местата в залата и четения са ограничен брой, затова препоръчваме да не отлагате, а да сте сдобиете с входен документ час по-скоро.
Билетите вече са в продажба на касите на НДК.
Цена: 10 │ 8 лева ∞∞∞

- - -
EURODRAM е европейска мрежа за театрален превод. Работи с европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие. Вижте повече на: http://eurodram-bulgarian.weebly.com/

Повече подробности за идеята и предходните издания на ПроТекст може да намерите на: http://www.36monkeys.org/protext/

Проектът е финансиран от Столична програма "Култура" на Столична община за 2016 г.


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


PROTEXT
8th (infinite!) edition of ProText platform for performance-readings of new dramaturgy and experimental theatre forms05 & 06 November 

8 p.m.

BORGESTRIPTYCH
Author and director: Yasen Vasilev
09, 10 & 11 November

8 p.m.

REFUGEES WELCOME
Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova

*with English subtitles

Here we are again! Save the dates!

Two new plays meet the audience for a first time in Sofia as performances!

05 & 06 November 
8 p.m.
BORGESTRIPTYCH
Author and director: Yasen Vasilev
Cast: Alexander Uzunov, Velislav Pavlov, Petar Meltev, Jivko Djuranov
Set design and video: Petko Tanchev
Assistant-director: Petko Stoyanov
Duration: 60 minutes

“Borgestriptych” is Yasen Vasilev's second text for theatre. It was produced for the first time in English at Swatch Art Peace Hotel, Shanghai in 2014. It draws inspiration from three short stories by Jorge Luis Borges but also from the life and general oeuvre of the Argentinian writer. Four performers are four different versions of Borges, metamorphosing into his many characters who are ultimately the same person constantly talking to himself. In the world of this play library and universe are one and the same and the spaces and their dwellers are entirely built of quotes.

09, 10 & 11 November

8 p.m.
*** The reading on 11th of November is part of the official selection of ACT Festival of Independent Theatre 2016 and will be with English subtitles ***
REFUGEES WELCOME
Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
Co-authors: Elena Shopova, Petar Meltev, with the support of Vasilena Vasileva
Director: Gergana Dimitrova
Cast: Zdrava Kamenova, Vladimir Dimitrov, Eva Danailova, Iva Todorova, Petar Meltev, Petko Kamenov, Toni Karabashev
Set design: Elena Shopova
Video: Petko Tanchev
Music: Pavel Terziysky
Assistant-director: Ekaterina Chokova
Duration: 75 minutes
The project is implemented in partnership with Etud Gallery and PORTA BG.

“Refugees welcome” explores the boundary between patriotism and nationalism, the limit of healthy tolerance and sympathy, the back and the front of Bulgarian identity today. The Bulgarian president calls all Bulgarians to actively participate in a national campaign for attracting refugees to stay in the country as this will ensure the very much needed EU funds. All Bulgarians – men, mothers, hunters, retirees, artists – begun an active propaganda, targeted at the refugees, bypassing the country.

Yasen Vasilev, Gergana Dimitrova and Zdrava Kamenova are the three (out of four, together with Georgi Gospodinov) authors, selected by the Bulgarian committee of EURODRAM – European network for drama in translation.

Project coordinators’: Julia Dencheva, Petko Stoyanov
PR: A25 Cultural Foundation

ProText is a long-term initiative of “36 monkeys” Organization for Contemporary Alternative Art and Culture. Read more: http://www.36monkeys.org/en/protext/

EURODRAM is a European theatre translation network which uses European, Mediterranean and Central Asian languages. Its main objective is to make known to both theatre professionals and the wider public, work which remains largely unpublished, paying particular attention to linguistic diversity. Read more: http://www.sildav.org/component/content/article/388

The project is funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2016.Friday, 12 February 2016

„Пепеляшки ООД“ през 2016-та ! (епизод 2) // Cinderellas Ltd. in 2016 ! (vol.2)


/for EN below/

Завърши февруарското пътешествие в приказките на „Пепеляшки ООД“

Zdravko Yonchev Photograph
Очакваме ви за ПОСЛЕДНИ 3 представления:
на 23, 24 и 25 март !!!

Екипът на “36 маймуни“ иска да благодари: на прекрасната публика, за помощта на целия екип на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс и подкрепата на Гьоте институт!

И не забравяйте: "Всичко е възможно !" 

Повече информация на новият ни сайт: www.36monkeys.org
---

The February journey into fairy tales of "Cinderellas Ltd." is finished.

We await you for the LAST 3 performances in the next month:
23, 24 and 25 March !!!

The team of “36 monkeys” would like to thanks to the splendid audience, dedicating help of the entire team of DNA and the support of the Goethe-Institute Sofia!

And do not forget: "Everything is possible!"

More information in our new website: www.36monkeys.org
 

Saturday, 23 January 2016

Пепеляшки ООД през 2016-та!


/for EN below/

Българо-немската театрална копродукция „ПЕПЕЛЯШКИ ООД - театрален наръчник за (разочаровани) принцеси на три езика“ атакува представите ни за образа на жената и ролята ù в обществото.


фотограф: Здравко Йончев


През 2016-та съвременните приказни герои се завръщат по-уверени от всякога. Тримата актьори от България, Германия и САЩ - Нейтън Купър, Джероламо Фанчелу и Петър Мелтев издирват съвременната Пепеляшка!* Това можеш да си точно ТИ - ще разбереш само ако ни посетиш през февруари!

Зимни срещи с приказно-реалистичното в подземието на Двореца:

на 4, 5, 6, 9 и 10 февруари от 20 ч.

в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
(подлеза на НДК, срещу фонтаните)

Съвременните принцеси са умни и ангажирани и затова сме подготвили специални предложения за закупуване на билети:

- бързата маймуна: 8 лв. /за 04 и 05 февруари /

- точната маймуна: 10 лв. /за 06 и 09 февруари /

- лежерната маймуна: 12 лв. /за 10 февруари /

- за групи от почти 36 маймуни (над 5 човека) цена на билет: 8 лв. /бързите маймуни винаги са в група/

Билети в Билетен център НДК и онлайн на адрес: www.ticketportal.bg


За да проследите как и дали съвременната Пепеляшка ще открие своята пантофка следете на: https://www.facebook.com/CinderellasLtd

Всичко за съвременната приказка и проектите на 36 маймуни можете да откриете в НОВИЯ САЙТ на организацията www.36monkeys.org

--------

EN

Cinderellas Ltd. in 2016!

on 04, 05, 06, 09 and 10 FEB 2016

8 pm

in DNK - place for contemporary dance and performance in National Palace of Culture


more information on our new website http://www.36monkeys.org/en/


Bulgarian-German Theatre Co-Production Cinderellas Ltd. - a trilingual theater manual for (disappointed) princesses interpreted the modern concept of the woman and her role in society.

In 2016 (year of the Monkey) contemporary fairy teal’s heroes are coming back more confident than ever. The international team includes actors from Bulgaria, Germany and the US - Nathan Cooper, Gerolamo Fancellu and Peter Meltev. They are searching for modern Cinderella. It can be exactly YOU – you will only know if you come in February!*


Modern princesses are smart and busy, therefore we prepared special offers for the tickets:

- fast monkey: 8 BGN / for 04 and 5 of February/

- precise monkey: : 10 BGN / for 06 and 9 of February/

- the laid back monkey: 12 BGN /10 of February/ WITH ENGLISH SUBTITLES

- For groups of almost 36 Monkeys (more than 5 persons) ticket price: 8 BGN/ fastest monkeys are always in a groups /

Tickets are available at the Tickets center of NDK and online at:www.ticketportal.bg

More about the performance is HERE! 

To follow whether and how modern Cinderella will find her slipper - keep an eye on:https://www.facebook.com/CinderellasLtd

//

*GAME OF THE SLIPPER – a challenge of "Cinderellas Ltd."

The slipper is found now we are searching for the foot to fit in!

Help us to find YOU! To recognize you - send us a photo of that fondest part of yours - YOUR FOOT on https://www.facebook.com/CinderellasLtd/

Every recognized Cinderella will receive 2 free tickets for the shows in February. The team of fairy-tale’s heroes will choose a photo every midnight in the week January 28th - February 4th.
Share you photo at Cinderellas Ltd. FB page and tell us: “I AM CINDERELLA”!Thursday, 29 October 2015

Покана за текстове и читатели

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ - дойде новата покана от европейската мрежа за превод и разпространение на съвременна драматургия!

Прием на български текстове за театър
30.10. - 31.12.2015  

До 31.12.2015 г. можете да изпращате предложения за селекцията на EURODRAM за 2016 г. - НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМАТУРГИЯ. Максимум 3 пиеси ще бъдат препоръчани на вниманието на международната мрежа за превод на други езици. Избраните текстове ще бъдат представени на годишната среща на мрежата в Истанбул през май 2016. В случай, че попадне в селекцията, към предложението трябва да бъде добавено кратко резюме и автобиография на автора на английски език. 

Условия за прием на предложенията:
  • Пиесите да са писани на български език след 2005 г.
  • Предложенията трябва да бъдат придружени от пълния текст на пиесата, кратка биография на автора (около 100 думи), технически лист (дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст), друга информация, която се счита за важна от подаващия. 
  • Текстовете да бъдат изпратени в .pdf или .doc файл на адрес 36monkeys@gmail.com / относно: eurodram call 2015.

повече информация за процедурата можете да получите на http://eurodram-bulgarian.weebly.com/


Покана за присъединяване към мрежата
30.11.2015 - 30.01.2016


ТЕАТЪР / ПРЕВОД: ПОКАНА ЗА КАНДИДАТИ
Театърът и по драматургията са ваша страст, четете много, обичате да сте сред съмишленици? Присъединете се към EURODRAM, европейска мрежа за превод на драматургия, чиято цел е да улесни обмена, превода и разпространението на драматургични произведения между различните европейски, средиземноморски и централноазиатски езици.

Условия за включване в мрежата:
Наличие на компетенции в областта на театъра и/или превода на драматургични текстове и желание за споделяне на знанията и уменията, Готовност да се четат постъпилите предложения и да се оценяват по предложената от координаторите процедура, както и да се подпомагат други инициативи на комитета. Всеки един член има за задача да събира драматургични текстове, да ги чете, да  разпространява текстовете в рамките на своя комитет, а освен това и да ги промотира (според собствените си контакти, възможности и предпочитания) пред автори, преводачи, издатели, агенти и авторски организации. Приемната процедура е силно опростена, за включване в българския комитет, пишете на: 36monkeys@gmail.com, относно: eurodram и изпратете своята биография и кратка мотивация (около 1000 знака).
При желание за включване в някой от другите комитети, пишете на централния координатор documentation@sildav.org на френски или английски език.

повече за мрежата http://eurodram-bulgarian.weebly.com/     
Очакваме ви!Tuesday, 5 May 2015

ProText 7:EURODRAM - programme / ПроТекст 7:ЕURODRAM - програма

(for EN bellow)ПроТекст 7: EURODRAM

11 – 14 Май
 София, 2015

Продължаваме с дългосрочната платформа за популяризация на съвременна драматургия и нови театрални практики! Седмото издание на ПроТекст ще се проведе под една доста по-различна форма. То ще бъде едновременно по-мащабно и по-минималистично, по-широко и по-скромно, по-мъдро и по-лекомислено. Надяваме се да успеете да откриете интересния за вас панел – със сигурност изборът е по-богат. Причините за размножението на жанровете в ПроТекст тази година са, разбира се, различни по рода си обстоятелства. Най-важното от тях обаче е включването на „36 маймуни“ в международната мрежа за обмен на съвременна драматургия EURODRAM и домакинството на годишната ѝ среща в София. Фокус тази година е новата румънска драматургия и отношенията между театъра и документалното, както и международния диалог в сферата на театралното изкуство, разбирано най-общо.

Ето накратко какво сме ви подготвили:

Пърформанс-четене в несценично пространство на пиесата „Михаела, тигърът от нашия град“ (A Mockumentary play) от Джанина Карбунариу
на 12 и 13 май 2015 г. от 20 ч.
в пространството на бившия BLENDER клуб,  подлеза на НДК, срещу фонтаните
цена на билета 8 и 10 лв. (продажба 2 часа преди началото на място)

Три работилници за театър, базиран на документален материал с водещи от Румъния
11, 12, 13 май от 15 до 18:30 ч.
представяне на работни методи (отворено за публика)
практическа работилница (с предварително записване)
работен език - английски
ЦКД „Червената къща”, ул. Любен Каравелов 15, зала „Пеша Николова”

Премиера на антологията „Зелената котка - съвременен румънски театър” на издателство Панорама+
11 май 19:00 ч.
в клуб +Това, ул. Марин Дринов 30

Среща на международната мрежа за обмен на съвременна драматургия EURODRAM
13 май от 10:30 – 13:30 ч.
ЦКД „Червената къща”, ул. Любен Каравелов 15, зала „Пеша Николова”

За текуща информация следете на https://www.facebook.com/groups/167525371233/ 
Подробно представяне на панелите и участниците:

„Михаела, тигърът от нашия град“ (A Mockumentary play) от Джанина Карбунариу пърформанс-четене в несценично пространство

12 и 13 май 2015 г. от 20 ч.

в пространството на бившия BLENDER клуб,  подлеза на НДК, срещу фонтаните
цена на билета 8 и 10 лв. (продажба на място 2 часа преди началото)

Една тигрица избягва от зоопарка на малък град. Пиесата е фалшива документация на нейната разходка и срещите ѝ с жители на града. Пиесата е сред трите избрани като най-добри текстове, участвали в българския конкурс на EURODRAM 2015 за преводна драматургия.

Екип:

Превод: Лора Ненковска
Режисьор: Петко Стоянов
Сценограф: Елена Шопова
С участието на Тихомира Темелкова, Васил Читанов, Пламен Великов
Видео: Петко Танчев
Музика: Павел Терзийски
Асистент продукция: Християн Йовчев
Асистент сценограф: Огнян Йорданов
Координатор: Катрин Хрусанова

Водещ модула: Гергана Димитрова

Заповядайте!Работилници за театър, базиран на документален материал (на английски език)

Участието в практическата част на работилницата е с предварително записване с кратка автобиография и кратка мотивация (общо до 2 стр., относно „workshop”) на 36monkeys@gmail.com. Местата са 15, без такса. Препоръчваме панела на драматурзи, автори, изкушени да пишат за театър и кино, студенти по творческо писане.
Водещ модула: Лора Ненковска

11.05. понеделник

15 – 18:30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща”
(ул. Любен Каравелое 15)
Работилница за театър, базиран на документален материал

Performing autobiography/Да представиш автобиография с Елена Владаряну и Робърт Балан (Румъния)
15-16 ч. – представяне на техния метод на работа при писане за театър и поставяне на текста на сцена.
16:30-18:30 ч. – практически уоркшоп (с предварително записване на 36monkeys@gmail.com)

Елена Владаряну дебютира като поет, но от даден момент нататък текстовете ѝ започват доста да се различават от общоприетата представа за поезия. И вместо да се уплаши от това, тя продължава напред в опитите си да вложи в текстовете си игрови измерения.
Роберт Балан е завършил театрална режисура, но понеже не успява да намери мястото си нито чрез формата, нито в пространството на държания театър, започва да си измисля собствени игрови и репрезентативни форми и да търси необичайни пространства, като например всекидневните или апартаментите (с помощта на театър Лорджин, театър в апартамент). Това, в което творческите практики на двамата се пресичат и срещат, е усещането и осмислянето на собствената биография,  нейната трактовка със силата на авто-иронията и с жестокостта на разреза ѝ на живо, за да се стигне до обговарянето на общовалидни неща.
На семинара си в София, Елена Владаряну и Роберт Балан ще говорят за съвместната си работа, а практическите задачи към участниците в уоркшопа ще са творчески и базирани на новия спектакъл на Роберт Балан.

12.05. вторник

15 – 18:30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща”
(ул. Любен Каравелов 15)
Работилница за театър, базиран на документален материал

Researching yourself /Проучи себе си с Пека Щефан (Румъния)
15 - 16ч. – представяне на неговия метод на работа при писане за театър и поставяне на текста на сцена.
16:30 - 18:30 ч. – практически уоркшоп (с предварително записване на 36monkeys@gmail.com)

В този интензивен уоркшоп румънският драматург Пека Щефан ще сподели опита си по отношение на проучванията за създаване на сценичен текст, основаващ се на последните му спектакли. Изготвяне на интервюта, проучване на архиви, формиране на наблюдения и как тези дейности водят към непрекъснато проучване на собственото битие на драматурга, всичко това ще бъде тема на изследване с помощта на драматургичните инструменти и практическите задачи. Целта на уоркшопа е да се намери начин за превръщането на документалния материал в източник на творчески и житейски интереси и да покаже как документалното може да стане тема на субективния творчески акт, какъвто е написване на нова пиеса.

Източници:
http://howlround.com/inviting-them-in-writing-as-an-act-of-communion


13.05. сряда

15 – 18:30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща”
(ул. Любен Каравелое 15)
Работилница за театър, базиран на документален материал

15 - 16 ч. Кратък обзор на новите тенденции в румънската драматургия и театър – проф. Алина Нелега, преподавател в академията по изкуства и артистичен директир на Националния театър в Търгу Муреш, автор и драматург.

Start with Your Self /Започни от себе си с Алина Нелега, Роксана Мариан (Румъния)
16:30 – 18:30 ч. – практически уоркшоп (с предварително записване на 36monkeys@gmail.com)

Методиката ще се базира на интроспекцията и поставянето в дадена ситуация, за което е нужно участниците да си носят нещо за писане - лаптоп/хартия и моливи. 

Премиера на антологията „Зелената котка - съвременен румънски театър” на издателство Панорама+

11 май 19:00 ч.
в клуб +Това, ул. Марин Дринов 30

За първи път на български се представя толкова мащабна антология със съвременни румънски пиеси. Основната причина за това е, че в последните години румънския театър се развива доста динамично, а авторите налагат интересни и разнообразни тенденции в драматургията. 
Представя: Лора Ненковска (съставител и преводач) и издателство Панорама+. С участието на някои от авторите.

Среща на международната мрежа за обмен на съвременна драматургия EURODRAM
13 май от 10:30 – 13:30 ч.
ЦКД „Червената къща”, ул. Любен Каравелов 15, зала „Пеша Николова”

За първи път годишната среща на EURODRAM се провежда в София. Международната мрежа за обмен на драматургични текстове е с над 300 члена, организирани в 30 езикови комитета на страни от Европа, Англия, Средиземноморието и Централна Азия. Мрежата обединява експерти в областта на театъра – автори, преводачи, драматурзи, театрални практици, театрални мениджъри, издатели. В България ще пристигнат представители на 12 комитета. Каним ви на среща с тях, за да разберете нещо повече за начина, по който функционира мрежата и по който може да ви бъде полезна. Освен това ще се радваме да представим на нашите гости българския контекст, да ги запознаем лично с български автори, драматурзи, преводачи, издатели, театрални практици и теоретици и въобще хора, които имат отношение към съвременната драматургия.
Модератор: Гергана Димитрова

Екип на ПроТекст 7: EURODRAM

Програматор, мениджър, ръководител на артистичната програма: Гергана Димитрова
Координация и администрация: Катрин Хрусанова
Организатор на работилницата: Лора Ненковска
ПР: Милена Димитрова и Деница Езекиева (комуникации СП Култура)
Помощник мениджъри: Радослава Кънева, Християн Йовчев

Проектът е финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2015 г.
С финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд „Култура“,  Румънски културен институт, Френски културен институт –Театроскоп.
В партньорство с EURODRAM, Национален дворец на културата и Център за култура и дебат „Червената къща”, Гьоте-институт, Културен център на СУ "Св. Кл. Охридски".


ProText 7: EURODRAM 
Sofia 2015
11 – 14 May

Programme:

11.05. Monday

15 – 18:30 h
@ The Red House Centre for Culture and Debate  
(15 Lyuben Karavelov Str.)
Workshop for theatre, based on documental materials
Moderators Elena Vladaryanu and Robert Balan (Romania)
Presentation of their way of writing for theater, staging the text.
Practical workshop for 10-15 participants.(EN)

19:00 h
Club/meeting point  + Тova
(30 Marin Drinov Str.)
Presentation of the anthology Green Cat - Contemporary Romanian Theater (publishing house Panorama+)
Moderator Lora Nenkovska with the participation of some of the authors
With the support of Panorama+plus publishing house (BG)
---

12.05. Tuesday

15 – 18:30 h
@ The Red House Centre for Culture and Debate  
(15, Lyuben Karavelov Str.)
Workshop for theatre, based on documental materials
Moderator Peca Stefan.
Presentation of his method of writing for theater, practical workshop for 10-15 participants.(EN)


20:00 h
@NDK National palace of culture, venue: ex Blender club  ( in the NDK Underpass, next to the fountains, 1 "Bulgaria" boulevard )
Performance-reading of a play by Gianina Carbunariu “Michel, the tigress from our town”// "Mihaela, tigrul din orașul nostru" – part of  Bulgarian community selection for Eurodram open call 2015 (BG)
tickets 8-10 lv (2 hours bevor the performance)
---

13.05. Wednesday

10:30 – 13:30 h
@ The Red House Centre for Culture and Debate  
(15, Lyuben Karavelov Str.)
EURODRAM meeting –
Presentation of EURODRAM networking
Short presentation of the selections of the committees
Tendencies in the Bulgarian dramaturgy and theatre
Meeting with Bulgarian dramaturges, authors, theatre translators, publishers, other professionals in the field of theatre (EN)

15:00 – 18:30 h
@ The Red House Centre for Culture and Debate  
(15, Lyuben Karavelov Str.)
Workshop for theatre, based on documental materials
Moderators Alina Nelega and Roxana Marian
Presenting contemporary Romanian dramaturgy – tendencies
Presentation of their own methods of writing for theatre
Practical task for 10/15 participants.(EN)

20 h
@NDK National palace of culture, venue: ex Blender club ( in the NDK Underpass, next to the fountains, 1 "Bulgaria" boulevard )
Performance-reading of a play by Gianina Carbunariu “Michel, the tigress from our town”// "Mihaela, tigrul din orașul nostru"– part of  Bulgarian community selection for Eurodram open call 2015 (BG)
tickets 8-10 lv (2 hours bevor the performance)


With the financial support of:
Sofia municipality program “Culture”, Ministry of culture, National Fond “Culture” - programme Mobility, Romanian cultural institute, Institut Francais- Teatroskop

Partners:
EURODRAM
National palace of culture
Red House
Goethe-Institut
Cultural Center of Sofia University "Kl. Ohridsky"