Saturday 1 December 2007

"Синята брада - надежда на жените" в Галерия "Васка Емануилова"


ПроТекст продължава. Този път пространството е галерия “Васка Емануилова”, ползвано през необичайната перспектива на погледа отвън. Актьорите Христо Петков, Елена Димитрова и Ирина Дочева ще бъдат разположени извън галерийната среда, а публиката отново ще разполага с ограничен брой места във вътрешността. Режисьор е Гергана Димитрова.


Пиесата “Синята брада – надежда на жените” на една от звездите на немската млада драматургия Деа Лоер за първи път се представя в България. Текстът е изключително интересен с многобройните си културни и литературни референции, които тръгват още от 1695 г. с приказката на Шарл Перо за Синята брада, богат аристократ, който убива съпругите си, като наказание за това, че са полюбопитствали да узнаят какво има в заключената стая. Този силно сексистски наратив за недопустимостта на женското познание, снижено до “любопитство” и подлежащо на санкция, е дълбоко залегнал в западната култура още от библейската история за Адам и Ева.

Другата голяма отпратка е едноактната експресионистична пиеса на Оскар Кокошка “Убиецът – надежда на жените”, която най-общо казано прокламира приключването на рационалистичните нагласи, свързвани с мъжкото начало, за да се пренастрои света през ирационалното и субективното, отъждествявано с женскостта. А пиесата на Деа Лоер за един продавач на обувки, който убива момичетата, които се влюбват в него при все опитите му да го предотврати, изследва съвременната природа на любовта като спасително вкопчване за оцеляване в света.

4 декември (вт.), 19:00 ч.
5 декември (ср.), 19:00 ч.

Галерия "Васка Емануилова"
бул. Янко Съкъзов 15
София

Галерията разполага само с 30 зрителски места!!!
Вашата заявка можете да направите предварително на телефон
02/ 944 11 75.
No comments: