Monday 9 November 2009

ProText: ДРАМА СЕГАОрганизация за съвременно алтернативно изкуство и култура

“3 6 м а й м у н и”

Представя

ПроТекст: ДРАМА СЕГА

сценични четения на нова румънска драматургия
в несценични пространства

Третото издание на „ПроТекст” взема назаем името на румънския си партньор – организацията „dramAcum” (Драма Сега), което ясно подчертава още веднъж основната му цел – да провокира създаването и популяризирането на съвременни текстове за театър в България.

Както и в предишните издания на проекта, четенията ще се проведат в специално избрано за конкретната пиеса нетеатрално пространство.

След като през 2007, в пърформънс-четения бяха представени четири немски текста за театър, а през есента на 2008 – два френски, екипът на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни” откри и преведе четири любопитни заглавия от съвременната румънска драматургия, едно от които ще бъде представено в програмата на „ПроТекст: Драма Сега”.

ПРОГРАМАТА

„След утре преди вчера” от Джанина Карбунариу
20 ноември (петък) 18:30 ч. и 20:00 ч
21 ноември (събота) 18:30 ч. и 20:00 ч
22 ноември (неделя) 18.30ч.

"старото помещение на Бар „Тънка Червена Линия” –
ул. Владайска №27(до Министерство на Земеделието)
вход – свободен

*броят на местата е ограничен!
За предварително записване:
Василена Радева 0888 77 94 13
Гергана Димитрова 0888 90 35 21

ПИЕСАТА

Джанина Карбунариу е известна като едно от най-представителните имена на младия румънски театър. Тя е сред инициаторите на проекта dramAcum (2001), който стимулира откриването на нови автори и техники на драматургично писане. Текстовете й се фокусират върху конфликтите и парадоксите в съвременното общество, и са написани „за поколението на 25-30 годишните”. Героите от пиесата „Преди утре след вчера” живеят в среда, в която днешни „незначителни” проблеми са ескалирали до ежедневие на абсурда, а спомените им звучат така:

„Това беше предмет, с формата на паралелепипед, към който бяха прикачени тънки кабелчета, завършващи с топчета, които се слагаха в ушите. Беше сред най-важните аксесоари от началото на нашия век. Всички искахме да сме заобиколени от харесваните от нас звуци, ритми, мелодии и думи. Удоволствието не можеше да бъде засенчено от нищо, дори и от факта, че китайските работници, които са сглобявали първите модели, са получавали едва 50 долара на месец, а са се трудили по 15 часа на ден. Наричаше се айпод.”

„36 Маймуни”

„36 маймуни” е неправителствена организация, създадена с цел да инициира и реализира новаторски проекти в областта на културата и изкуството, които са изключително концентрирани върху експериментирането и промотирането на алтернативни и непопулярни арт форми. Дългосрочната стратегия се мотивира от идеята за разширяване и разнообразяване на неинституционализираната и неформална среда за правене на изкуство в България, което ще демократизира полето и ще влее нова енергия в културния живот в страната.

ПРОЕКТЪТ

Проектът „ПроТекст” (разбирайте свободно „За текста” или „В подкрепа на текста”) стартира през 2007г. със задачата да популяризира качествени и неконвенционални образци на съвременната драматургия от различни държави. В рамките на всяко издание се селектират и превеждат четири театрални текста, с намерението те да бъдат представени и впоследствие издадени на български език. Пиесите се подбират по разнообразни критерии, някои от които са: фокусиране върху актуални теми, експериментиране с традиционното драматургично писане, поставяне под въпрос изразните възможности на езика и на самото театрално представление. Търсейки адекватен начин за тяхното представяне, екипът се стреми да изследва и развива формата сценично четене. Четенията се реализират изцяло на живо, като в тях участват театрални актьори и режисьори, сценографи, видеоартисти, художници и музиканти.

За „ПроТекст: ДРАМА СЕГА” бяха преведени:

„Жената от ръкописа” от Лия Бугнар

„След утре преди вчера” от Джанина Карбунариу

„Без захар" от Николета Есиненку

‘Sunshine Play' от Пека Щефан


Превод: Иван Радев и Лора Ненковска

През 2010г. четирите заглавия ще бъдат издадени в сборник от издателство „Панорама+”

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура “3 6 м а й м у н и”
За контакти
36monkeys@gmail.com
www.36monkeys.blogspot.com
Гергана Димитрова, gertata@gmail.com
Василена Радева, vasiway@gmail.com
Младен Алексиев, malexiev@gmail.com

„ПроТекст: Драма Сега” се осъществява в партньорство с dramAcum – Румъния, с финансовата подкрепа на Столична Община програма „Култура”, със съдействието на и Посолството на Румъния в България и бар „Тънка червена линия”.

No comments: