Thursday 26 November 2009

36 маймуни са партньори по проекта: “Дупка в светлината“


“Дупка в светлината“
(сценично упражнение за затворени очи)

“Дупка в светлината“ е представление за наблюдението като акт на проникване и контрол. Да бъдеш видим означава че съществуваш, че те има, но насилственото наблюдение превръща съществуването в една арестова и наблюдавана самота. Идейното ядро на този сценичен опит е Паноптиката като машина за разлагане на опозицията виждам – виждан съм.
Група художници рисуват голо тяло и същевременно се опитват да артикулират познанията си върху човешката анатомия. В потребността си от разгдаване тайната на човешкото тяло, художникът става медик, а от изкуството се ражда наука.
Младоженци в първата си брачна нощ се борят с недоверието си и страха от обвързване. Заражда се подозрение, че в хотелската стая е инсталирана камера. Стаята се превръща в арест, а брачната нощ – в мъчително изпитание на любовта им. За да Видят другия и да го разпознаят като част от себе си, младоженците преминават през гняв, паника, изповед, отчуждение и себеотрицание.
Старец и старица - прожекция на две лица в два телевизионни екрана, съществуващи в абстрактна полу-реалност. Два архетипни образа загубват сетивността си, но достигат до Познанието, до безвъзвратното сливане в една невиждаща, всезнаеща, усмихната душа.

“Дупка в светлината“ цели да провокира у зрителя размисъл върху въпроса: Дали пътят към познанието и любовта не е отвъд обозримото, и дали по този път не се върви със затворени очи...
В упражнението участват: Пламен Димитров, Анна Розендал, Борис Чангъров, студенти от модул «Сценография» в Нов Български Университет и актьори от Дом за ветерани на културата. Режисьор - Неда Соколовска, драматург - Партюли Ринне, сценична среда - Деница Аргиропулос.
Проектът се осъществява благодарение на Посолството на република Финландия, Taiteen keskustoimikunta и Нов Български Университет, с приятелската подкрепа на “36 маймуни“
Представлението ще се играе в “Склада“, ул. Бенковски 11, ет. 3 (до чайната) всяка вечер от 9.12 до 18.12.2009, от 19.00

No comments: