Tuesday 4 May 2010

МЕЖДУНАРОДЕН УЪРКШОП ЗА МЛАДИ ДРАМАТУРЗИ

Организация „36 маймуни” и Международно дружество „Елиас Канети”, с финансовата подкрепа на Фондация „Робърт Бош”

Ви канят да вземете участие в

МЕЖДУНАРОДЕН УЪРКШОП ЗА МЛАДИ ДРАМАТУРЗИ

Който ще се проведе от 28 до 30 май 2010 в град Русе.

Водещи: драматурзите Ян Декер (Германия) и Пека Щефан (Румъния)

Уъркшопът ще протече не толкова като обучителен семинар, колкото като отворена работна сесия в непосредствено общуване с двамата водещи драматурзи. Процесът ще бъде фокусиран върху практическата работа по създаването на конкретни текстове от участниците, обмяната на опит и идеи, срещата на български, немски и румънски автори с интерес в областта на драматургията.

Работен език на дискусиите и лекциите - АНГЛИЙСКИ.

Право на участие имат автори на възраст до 35 години с опит в създаването поне на един текст за театър или текстови фрагмент.

Групата предвижда 8 участника като 4-ма от тях ще бъдат от България и 4-ма – от Румъния.

Селекцията на участниците ще бъде направена възоснова на предварително изпратен от кандидатите текстови фрагмент (сцена). Това може да е фрагмент от написана вече пиеса, готова сцена от недовършен текст или миниатюра.

Желаещите да участват могат да изпратят своите текстове на: 36monkeys@gmail.com

Файлът с изпратения текст задължително трябва да включва: вашите имена, възраст, както и ваши e-mail и телефон за обратна връзка.

Желанието ви за участие автоматично изразява вашата готовност да присъствате и на трите дни от програмата на уъркшопа.

Краен срок за изпращане на вашите кандидатури: 15 май 2010.

Известяване на одобрените кандидати: 20 май 2010.

Пътните разходи до Русе и обратно, както и настаняването на участниците се покриват от организаторите. Веднъж дневно ще бъде осигурен и кетъринг.

За допълнителни въпроси и запитвания: 36monkeys@gmail.com.


No comments: