Friday 28 May 2010

Млади драматурзи от Румъния и България се срещат в Русе


София, 27 май – Кореспондентът на Аджерпрес Иван Радев предава: Семинар за млади драматурзи от Румъния и България ще се проведе в Русе в периода 28-30 май. Събитието ще събере четирима млади автори на текстове за театър от Румъния и още толкова – от България. Лектори ще бъдат румънският драматург Пека Щефан и германският Ян Декер.

Семинарът ще протече под формата на уъркшоп, в рамките на който ще се работи върху театрални текстове, които ще бъдат представени на публично четене на 30 май в Австрийската библиотека в Русе.

С този проект бихме желали да привлечем и насърчим млади автори да пишат за театър и да развиват своите идеи в един контекст, адекватен на европейския, заявиха за Аджерпрес Гергана Димитрова и Младен Алексиев. Двамата са режисьори и са част от хората, стоящи зад "Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни", която организира семинара, заедно с международното дружество, носещо името на нобеловия лауреат Елиас Канети, който е роден в Русе.

Провокативните и съвременни драматургични текстове от други страни са най-добрият начин да напомним, че писането за театър има своята сила, способно е да поставя актуални проблеми и да развива нови начини на изразяване. С това се надяваме да вдъхновим млади български автори и да ги привлечем за съвместна работа.

Уъркшопът ще е главно практически и ще даде възможност на участниците и лекторите да обменят идеи, знания и информация, казват двамата български режисьори. Те твърдят, че са избрали Румъния като страна-партньор за реализацията на проекта, тъй като България и Румъния са съседни страни и общото в тяхната историческа съдба ги прави съизмерими. Същевременно културния диалог между тях е доста затруднен, както поради различията в езика, така и заради устремеността им към Запада. В Румъния от известно време се наблюдава значително раздвижване в областта на съвременната драматургия. Очерта се една нова вълна от автори със свой глас и стил, които са разпознаваеми и извън пределите на страната. В България този процес започна доста по-късно и е недостатъчно подкрепян от институциите. Уъркшопът цели да компенсира това с подкрепата на неправителствените организации. Желанието ни е постепенно да създадем своеобразна мрежа от автори, която да им даде адекватен и функциониращ контекст, в който те могат да споделят, проверяват и развиват своите идеи и текстове, заявяват Гергана и Младен.

Семинарът е организиран в сътрудничество с румънската организация „драмАкум”, която е селектирала четиримата автори от Румъния, които ще участват в уъркшопа. Сътрудничеството между „36 маймуни” и „драмАкум” е с по-големи традиции. През есента на 2009 година, режисьорите от българската организация осъществиха „пърформанс-четения” на пиесата на Джанина Карбунариу "Преди Утре, след Вчера", които имаха голям успех в София. Пиесата бе преведена специално за проекта „ПроТекст” на организацията „36 маймуни”, който предвиждаше реализирането на подобни пърформънси и по други три румънски пиеси. Тази идеа не бе осъществена заради липса на достатъчно финансиране, за сметка на това обаче през това лято четирите преведени пиеси ще излязат в специален том на издателство Панорама+. Той ще съдържа и пиесите „Жената от ръкописа” от Лия Бугнар, „Слънчева пиеса” от Пека Щефан и „Без захар” от Николета Есиненку.

Връзките между българските и румънските театрални дейци не са много. Единственият представител на съвременната румънска драматургия с малко по-голяма популярност в България е Матей Вишниек, казват Гергана и Младен. Те изразяват надежда, че чрез миналогодишното представяне на пиесата "Преди Утре, след Вчера" на Джанина Карбунариу и с излизането на сборника с пиеси през това лято ще успеят да направят румънската драматургия по-позната в България. АДЖЕРПРЕС

No comments: