Wednesday 2 June 2010

ДAЛАРИСТАНСКАТА ФОЛКЛОРНО-АРТИСТИЧНА ТРУПА НАБИРА УЧАСТНИЦИ


Даларистанска фолклорно-артистична трупа търси за своето гостуване в София артисти, теоретици, социолози, занаятчии, музиканти, студенти и хора на всякаква възраст, с всякакви умения, професии и дарби, готови да се включат в едно уникално изследване на културната традиция и автентичността.Даларистанската фолклорно-артистична трупа е малка фолклорна трупа, посветена на (пре)откриването на ритуалите и традициите на народа на Далари. Базирана в Берлин, тя събира група от разнообразни участници, които се включват в изобретяването на фолклора/традициите/обичаите, които са в основата на създаващата се чрез тези сътрудничества и интеракции даларистанска култура. Това включва пре-създаването на даларистанските ритуали, песни, танци, артефакти, кухня, облекло, социални традиции и митове – всичко, което има отношение към определянето на една култура. Като част от своето двумесечно европейско турне, трупата набира на място участници от София, които да се присъединят към интерактивния процес на изследване и създаване. Единственото условие за членство в Даларистанската фолклорно-артистична трупа е готовността за включване в процеса на интервютата и готовност за взаимодействие с останалите членове на трупата. Всеки може да стане даларистанец. Даларистан е държава, която се създава в движение чрез тези отворени сътрудничества.


Пътуващото даларистанско посолство на Даларистанската фолклорно-артистична трупа представя своята уникална култура в турне из Европа в периода май-юли 2010. Чрез уъркшопи с участници от всяка държава ние работим по (пре)откриването и добавяме нови артефакти към вече създадената даларистанска култура, както и създаваме нови елементи, кулминиращи в пърформанс/презентация, в която старите членове на Трупата заедно с новите (присъединилите се от съответната държава) изпълняват и представят новосъздадените проявления на даларистанската култура.


Даларистанската фолклорно-артистична трупа ще бъде в София в периода 6-14 юни като част от тяхното 8-седмично европейско турне. Трупата търси своите нови членове, които ще се включат като участници в уъркшопите и пърформансите в София. Уъркшопът ще се проведе в Център за култура и дебат Червената къща в периода 9-12 юни като неговата финална публична презентация ще бъде на 13-ти юни.


Ако искате да кандидатствате за интервю, или при необходимост от допълнителна информация, свържете се с нас на: troupe@Dhalaristan.com


Допълнителна информация на: www.redhouse-sofia.org и www.36monkeys.blogspot.com


The Folklore & Artistic Troupe of Dhalaristan

www.dhalaristan.com

Проектът се реализира с подкрепата на European Cultural Foundation

No comments: