Friday 16 July 2010

ТЪРСИ СЕ АВТОР - Резултати

Тъй като от всички изпратили свои текстове трябваше да изберем само един, изборът се оказа доста труден.

След обстойно обсъждане, на базата на изпратените пиеси и предложения, авторът, който решихме да поканим в екипа на проекта ни тази година, е ЗДРАВА КАМЕНОВА.

Поради спецификата на проекта, не разглеждахме текстовете толкова с оглед на техните обективни драматургични качества, а като лична провокация към нас като режисьори и съавтори на бъдещ текст.

Благодарим на всички отзовали се на нашата покана със свои текстове!

Пожелаваме ви хубаво лято,

Екип 36 маймуни


No comments: