Thursday 1 July 2010

СВОБОДНИЯТ ТЕАТЪР – ГАРАНТ ЗА РАБОТЕЩА КУЛТУРНА СТРАТЕГИЯ - международна работна среща

Имаме удоволствието да ви поканим на Международна работна среща по въпросите на свободния театър, организирана от АСТ – Асоциация за свободен театър и ТР “Сфумато” в рамките на фестивал „Малък сезон” 2010, ТР „Сфумато”, София


СВОБОДНИЯТ ТЕАТЪР – ГАРАНТ ЗА РАБОТЕЩА КУЛТУРНА СТРАТЕГИЯ

Модератори: Ида Даниел, Младен Алексиев


ПРОГРАМА

Първи ден (04.07.10.), 10:00 – 14:30 ч.

Свободният театър – модел на бъдещето

Свободният театър като необходима практика в съвременния европейски културен контекст

Втори ден (05.07.10.), 10:00 – 14:00 ч.

Българската свободна сцена – видима и възможна

Стратегии за развитие, финансиране и разпространение на свободния театър в България

Подробната програма и информация за международните гости на срещата можете да видите на адреса на АСТ - Асоциация за свободен театър
http://actassociation.wordpress.com/

No comments: