Thursday 17 November 2011

"Праехидно" снимки/pictures POBox:Unabomber

снимка: Виктрия Атанасова
няколко снимки от "Праехидно"

No comments: