Tuesday 14 October 2014

„НДК споделя своите истории: разходка сред градските легенди“// NDK SHARES its stories: journey through the CITY LEGENDS

По време на срещата на IETM в София ще се проведе интерактивна инсталация на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“.  В подземията на емблематичната сграда НДК, на минус 2-ри етаж, ще се случи необичайна разходка сред интерактивни обекти. Артистична акция наречена -
„НДК споделя своите истории: разходка сред градските легенди“
снимка: Здравко Йончев
Инсталациите ще бъдат активни само три дни:
16 октомври от 12:30 до 17:00ч.
17 октомври от 14:00 до 17:00ч.
18 октомври от 12:00 до 14:00ч.

Място: Национален дворец на културата НДК, Етаж -2. Начало на разходката – от регистрацията IETM
Продължителност: 30 мин
На български и английски език.
Участници: записаните за срещата на IETM София 2014
„НДК СПОДЕЛЯ своите истории: разходка сред ГРАДСКИТЕ ЛЕГЕНДИ“ е мобилна театрална site specific (специално адаптирана към пространството) инсталация. Темата е провокирана от близкото комунистическо минало на България и интерпретира легендите от и за социализма, които се крият зад официалната история.
За проекта „36 маймуни“ решават да отидат в подземията на Националния дворец на културата (НДК). Мястото не е избрано случайно, сградата е емблематична за социализма и управляващата партия по това време, а днес тя продължава да е символ на неприключващия преход.
Режисьорите Гергана Димитрова, Василена Радева и Петко Стоянов работят заедно с авторите Здрава Каменова и Мирослав Христов. Заедно те извършват проучвания и провеждат множество интервюта, за да съберат, преразкажат и представят най-интересните, провокативни и спорни мистификации, свързани с НДК и неговата история. Зрителите ще се срещнат с градските легенди чрез интерактивни инсталации, създадени от сценографа Елена Шопова. Екипът кани хора със смели сърца на призрачна разходка из подземните коридори на НДК.
В партньорство с IETM (Медународната мрежа за съвременни изпълнителски изкуства), ACT Асоциация за свободен театър, Бюро култура и НДК Национален дворец на културата и Фондация "За Оборище".

Проектът е финансиран от Министерство на културата.

Екип на проекта:

автори: Здрава Каменова и Мирослав Христов
режисура и концепция: Гергана Димитрова, Василена Радева и Петко Стоянов
обекти: Елена Шопова
комикс: Теодора Дончева
разказвачи: Йорданка Стефанова и Петър Мелтев
превод: Атанас Игов
с участието на: Ади Кънева и Християн Йовчев
аудио в асансьора: Брина Щинехелфер (Per Aspera Productions, Берлин)
координация: Катрин Хрусанова

Благодарим на Александър Полатов, Христо Друмев, robotev.com, Альоша Игнатов, Даниел Друмев, Мартичка Божилова, Нейтън Купър и Здравко Йончев

снимки: https://plus.google.com/u/1/photos/112490021996150971809/albums/6078637599175212225

---

During the meeting of IETM in Sofia Contemporary Alternative Art and Culture Organization – “36 monkeys” will organize an artistic action  interactive installation  called NDK SHARES its stories: journey through the CITY LEGENDSIn the dungeons of the iconic building of NDK (National Palace of Culture) at -2 floor will happen unusual walk among interactive objects.
Installations will be active only three days:
16 October, 12:30 - 17:00;
17 October, 14:00 – 17:00
18 October, 12:00 – 14:00

Place: National palace of culture, Floor Minus 2, meet at the IETM registration for escort
Duration: 30 min.
For:  IETM participants only

The project’s team:
Authors: Zdrava Kamenova and Miroslav Hristov

Directors and concept creators:  Gergana Dimitrova, Vasilena Radeva, Petko Stoyanov Objects: Elena Shopova Comics: Teodora Doncheva and Elena Shopova
Storytellers : Yordanka Stefanova and Peter Meltev
Translation: Atanas Igov
Featuring : Adi Kuneva and Christian Yovchev
Storytellers : Yordanka Stefanova and Peter Meltev Translation: Atanas Igov Featuring : Adi Kuneva and Christian Yovchev

Audio installation in elevators: Brina Stinehelfe  (Per Aspera Productions, Berlin)

Coordinator: Katrin Hrusanova

Description:
“NDK SHARES its stories: journey through the CITY LEGENDS” is a mobile site specific installation provoked by Communistic recent past of Bulgaria and by the legends behind the official history. For this project “36 monkeys” decided to go underground into the passageways below the National Palace of Culture (NDK), an iconic building that represents the times of the communist party. To go deeper they made anthropological research, collecting interesting, provocative and controversial legends. Аuthors retell the city stories linked to the history and memory of the building and invite adventurous participants to take a walk among the objects of the installation and to co-create the new legend through movement and interaction. The team invites all those who have brave hearts for a horror walk through the passageways deep below the National Palace of Culture.

In partnership between IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) АСТ Association, Culture Desk Foundation, NDK National Palace of Culture and Foundation About Oborishtewith financial the support of the Culture Ministry of Bulgaria.

photos: https://plus.google.com/u/1/photos/112490021996150971809/albums/6078637599175212225

No comments: