Monday 16 June 2008

Пространство за изкуство

Прожекция на филм и публична дискусия в рамките на кампанията “Пространство за изкуство”

На 18.06.2008 (сряда) от 19:00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“, ще бъде направена първата прожекция на филма “Пространство за изкуство”, последвана от публична дискусия. Събитието се реализира в рамките на застъпническа кампания за инфраструктурна подкрепа на НПО, реализирана от Фамилията.

Филмът на режисьора Никола Дзамбели проследява гледните точки на представители на гражданския сектор към темата за инфраструктурна подкрепа и пространствата за независимо изкуство и култура. Опитвайки се да отговори на въпроса за необходимостта от такива пространства, филмът ни среща с артисти и културни оператори, работещи извън сферата на държавните и общински културни институти и представя техния поглед към съвременни културни практики и изкуство в София, техните визии за възможностите за създаване на нови пространства и скицира потенциални сценарии за развитие.

Филмът се реализира в рамките на застъпническа програма „Пространство за изкуство“ на Фамилия НПО „Изкуство и култура“ (http://familia.cult.bg). За последващата дискусия са поканени както представители на Министерство на културата и Столична община, така и представители на неправителствени организации и артисти. Потвърдено е участието на потвърдили Йорданка Фандъкова, заместник кмет, Столична община, както и на официален представител на Министерство на културата.


#####
За да гледате "Пространство за изкуство", разпитайте приятели или се свържете с нас: 36monkeys@gmail.com, subject: space

No comments: