Wednesday 10 December 2014

Eurodram - Европейска мрежа за преводна драматургия и Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ (координатори на мрежата за България) представят: Отворена покана за присъединяване към мрежата и споделяне на преведени на български език съвременни театрални текстове

- Превеждате пиеси? 
В случай, че сте отговорили позитивно, то мрежата Eurodram си поставя за цел да ви докаже, че не сте сами!

Eurodram е европейска мрежа за драматургия, обединява преводачи и организации, които имат отношение към превода на съвременна драматургия. Eurodram е фокусирана върху преводите, обмена и разпространението на драматургия. Също така си поставя за цел популяризирането и обмена на пиеси между езиците, които са представени  в мрежата. Мрежата обхваща езици от Европа, Средиземноморието и Централна Азия. Всяка нечетна година мрежата организира конкурс за преводна драматургия, а всяка четна – за драматургия, създадена на собствения език.


http://36monkeys.blogspot.com/2008/11/2.html
архив "36 маймуни" от ПроТекст 2: Борбата продължава

Актуалните предложения от мрежата са в две направления:


1. Имате преведени театрални пиеси и искате да ги споделите с други търсещи нова драматургия? Тогава разпространете вашите текстове в мрежата на Eurodram. Обменът ще предостави възможност да достигнете до нова и по-широка аудитория. Разпространението на преводната драматургия ще обогати и развие възможностите за поставяне и представяне на нови текстове за репертоарните театри и независими организации на международно ниво. Избрани части от преведените пиеси ще бъдат публично представени през месец май 2015 г.

Условия за участие в конкурса:
Участва се само по електронен път. Пиесите трябва да са писани след 2000 г. Преводите на пиесите не трябва да са поставяни на сцена или публикувани (допустимо е да са представяни публично под формата на четене или да са публикувани в периодични издания). Можете да изпращате само една пиеса. Мейлът трябва да съдържа следната информация на български и английски език:
1. Име на преводача, дата и място на раждане,
2. Кратка биография на преводача.
3. Език от който е преведена пиесата.
4. Име на автора, дата и място на раждане.
5. Кратка биография на автора.
6. Дата и място на написване на текста.
7. Дата и място на превода.
8. Синопсис. (до 500 думи)
9. Брой знаци на превода
10. Получени награди за текста
11. Информация за състояли се продукции на пиесата.
12. Информация за публикации на пиесата.
13. Друга необходима информация.

Очакваме вашите предложения до  23. 01.2015 г на адрес: 36monkeys@gmail.com със заглавие: EURODRAM play in translation.


фотограф Жоро Аранжоро от ПроТекст6: НОВО НАЧАЛО
2.Членство в Европейска мрежа за преводна драматургия и/или включване в българския комитет като четец.  Няма краен срок.

Членството е безплатно!

Условия за включване в мрежата/координационния комитет на България:
Изпратете мейл със следната информация на английски език:
  • кратка автобиография
  • мотивация за присъединяване в мрежата не повече от 1800 символа)  


Очакваме вашите заявления на адрес: 36monkeys@gmail.com със заглавие: EURODRAM membership

За повече информация пишете на 36monkeys@gmail.com със заглавие: EURODRAM

За повече информация за членовете и представителите на мрежата: http://www.sildav.org/eurodram

С пожелания за вдъхновено и споделено наслаждение от съвременната драматургия!
Екипът на ОСАИК – 36 маймуни и  EURODRAM
  

2 comments:

patladjan said...

Не разбирам на какъв механизъм ще (продължи, ако въобще започне да) съществува подобен проект у нас. И то не защото не е заплатен, а защото не предлага дивиденти за всички замесени страни. Виждам, че той може да бъде ценен най-вече на режисьорите, като им спести усилия при намирането на нов/непознат текст. Но изборът им отново ще бъде ограничен от вкусовете на малкото театрални преводачи в България, вкусове, които всички, малко или много, познаваме. Или проектът (ще) разчита на любителски преводи и/ли такива на, най-общо казано, театрали? Тук аз, без да претендирам, че разбирам много, виждам проблема и той е - липсата на мотивация за (споделяне на)тази дейност.
У нас все още няма мрежа за споделяне и разпространение на собствената ни драматургия, дори и само между български професионалисти. Липсва и школа за създаването й, но това е отделен въпрос. По-скоро се нуждаем от постоянни/сезонни колаборативни лаборатории в посоката на ПроТекст, но с цел не единствено създаване на нови текстове, а и въвеждане/обучение на пишещите в драматургичното писане. Тогава ще има нови театрални текстове, адекватни на времето, средата, езика. И ще си ги четем и ще им се радваме:Д

Впрочем, поздрави за текста на Пепеляшки ООД!)

//маймуницата (без лоши чувства; ), на която е написана информацията на "български" в сайта, е потресаваща...

Катрин Хрусанова said...

patladjan, благодарим за обратната връзка, тя ще бъде взета под внимание!