Monday 11 March 2013

ПроТекст 6: НОВO НАЧАЛО/ ProText 6: THE NEW BEGINNING

(EN below)
Мартенското слънце, пролетната еуфорията и високите температури предвещават НОВОТО НАЧАЛО. Стаили дъх в активно очакване вече окупирахме музея и можем да ви съобщим програмата за „ПроТекст 6: НОВО НАЧАЛО“.

Две пърформанс-четения на нова немска драматургия в несценични пространства:


„Улица към плажа” от Улрике Фрайзинг

режисьор: Петко Стоянов

“... След известно време възрастният мъж излиза от водата. Уморен сяда на пясъка. В един момент става и тръгва по плажа. Изглежда като най-самотния човек на света. Не. Той е най-самотният човек на света.”
  • 15 март 2013 от 18 и 20 ч.
  • 16 март 2013 от 16 ч.
  • 17 март 2013 от 18 и 20 ч.
С участието на: Елена Димитрова, Здрава Каменова, Анета Янкова – Пърликова, Николай Чилов и Васил Читанов.
сценография: Елена Шопова, 
Златна Михайлова,Ралица Тонева
техническа помощ и озвучаване: Ясен Тошев
асистент продукция: Василена Радева
координация на проекта: Катрин Хрусанова„Наречен Господин” от Филип Льоле 

режисьор: Гергана Димитрова

Млад мъж, наречен Господин, изкарва прехраната си, разхождайки се с една лàма из парка. Държи я в мазето и я храни с мляко и слама. Това е неговият начин "да хване капитализма за топките" и да бъде независим от системата. Един ден се събужда на пейката и разбира, че Грийнпийс са му взели лàматa.
  • 22 март 2013 от 18 и 20 ч.
  • 23 март 2013 от 16 ч.
  • 24 март 2013 от 18 и 20 ч.
С участието наИва Тодорова, Васил Читанов и Петко Каменов
сценография: Елена Шопова, Златна Михайлова,Ралица Тонева

видео: Иван Николов и Никола Налбантов
музика на живо: Алексей Николов (Льошката "Лоши петли") 
техническа помощ и озвучаване: Ясен Тошев
асистент продукция: Василена Радева
координация на проекта: Катрин Хрусанова

Място: Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство, бул. "Черни връх" 2, София,www.samcaproject.org

Билет: 7лв.
Билети могат да бъдат закупени от Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ на 14, 15, 16, 17 и 21, 22, 23, 24 март от 10 до 18ч. и преди представленията. Местата са ограничени!

Съвместен проект на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни и Гьоте-институт в партньорство със Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ и БНР, Радио БИНАР. В рамките на инициативата „Театър в музея” на куратора Надежда Джакова в Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/.

С благодарности за оказаната подкрепа на 
всички доброволци и приятели!

С медийната подкрепа на БНР, Радио БИНАР
, TimeART и stand.bg

------------------------------------------------------------


ProText 6: THE NEW BEGINNING

36 Monkeys Occupy the Museum, Staging Two Theatrical Installations

For six years now, the Organization for Contemporary Alternative Art and Culture 36 Monkeys has been carrying out the ProText project. The annual platform aims to promote the newest European drama and alternative theatrical practices.  

In the spirit of the dynamic events unfolding around us 36 Monkeys refuse to wait until the fall and launch a spring offensive. This year, ProText 6, Reading Performances of New Drama in Non-Theatrical Spaces will break with tradition and take place in March rather than in November. This year, spring will also bring ProText 6: THE NEW BEGINNING.

Two reading-performances of new German plays in non-theatrical spaces:

Straße zum Strand [Road to the Beach], by Ulrike Freising
Directed by Petko Stoyanov

“... After a while the old man goes out of water. He is tired and he sits on the sand. At some point he gets up and starts walking on the beach. He looks like the loneliest man in the world. No. He is the loneliest man in the world.”

When:
• 15th March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm
• 16th March 2013, 4:00 pm
• 17th March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm


Cast: Iva Todorova, Vasil Chitanov, Petko Kamenov
Set Design by Elena Shopova, Zlatna Mihaylova, Ralitsa Toneva
Live music by Aleksey Nikolov (Ljoshkata "Bad cocks")
Video: Ivan Nikolov, Nikola Nalbantov
Production Assistant: Vasilena Radeva

Project Coordinator: Katrin Hrusanova

Genannt Gospodin [Called Gospodin], by Philipp Löhle
Directed by Gergana Dimitrova

A young man by the name of Gospodin earns his living by walking a llama in the park. He keeps it in the basement and feeds it with milk and hay. This is his way of “having capitalism by the balls” and being independent from the system. One day he wakes up on the bench to realize Greenpeace have taken away his llama.

When:
• 22nd March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm
• 23rd March 2013, 4:00 pm
• 24th March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm

Cast: Iva Todorova, Vasil Chitanov, Petko Kamenov  
Set Design by Elena Shopova, Zlatna Mihaylova, Ralitsa Toneva
Video: Ivan Nikolov, Nikola Nalbantov
Technical Assistance and Sound by Yasen Toshev
Production Assistant: Vasilena Radeva
Project Coordinator: Katrin Hrusanova

Venue: Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA), 2 Cherni Vrah Blvd., Sofia, website: www.samcaproject.org

Ticket price: BGN 7.00

Tickets will be on sale at Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMSI) on 14, 15, 16, 17 and 21, 22, 23, 24 March from 10 am to 6 pm and at the door before the shows.

Special thanks to all volunteers and friends supporting this project!

There are two reasons for the organization’s radical theatrical actions: their firm conviction that there are prospects for development of the free theatre stage and the book Ten New German Plays published by Panorama+plus Publishing House that will officially premiere at the event. 

 A joint project of Organization for Contemporary Alternative Art and Culture 36 Monkeys and Goethe-Institut in partnership with Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA) and Bulgarian National Radio - BINAR Radio. A part of the Theatre in the Museum initiative curated by Nadezhda Dzhakova and Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA).

Media support: Bulgarian National Radio - BINAR Radio, TimeART and stand.bg

For more information please visit us at www.36monkeys.blogspot.com

No comments: