Saturday 24 November 2007

"Грозният" в Парното на НХА


След успешния старт на проекта ПроТекст със сценичното четене на пиесата “69” на Игор Бауерзима, на 27 и 28 ноември в парното помещение на Приложния факултет на Националната художествена академия четенията продължават. Пиесата, която ще бъде разположена в мрачното подземие на парното, е “Грозният” (2006) на Мариус фон Майенбург. Режисьор на четенето на пиесата “Грозният” е Василена Радева, участват Христо Петков, Васил Читанов, Огнян Голев, Елен Колева.Текстът се занимава с масовата истерията на 21 век по изкуствено генерирания съвършен външен вид, който превръща човешкия индивид в продукт, подчинен на пазарната логика. В епохата на култа към визията и на бързия консуматорски рефлекс, красивото лице е необходимата обвивка, която продава. Възникват множество етически и естетически казуси. В ценностната йерархия на обществото визията подменя същността, а прекомерното съвършенство анулира уникалността и се обезсмисля.


Идеята на четенията е текстовете да са функционално обвързани със средата, в която са поставени. Определено интересно режисьорско и сценографско решение е стерилната среда на следващите една след друга пластични операции, както и манията по съвършената безлика красота да се поместят в мръсното, неугледно мазе на НХА.


Поради ограничеността на местата е необходимо предварително да заявите присъствието си на телефони
02
/ 852 77 48 и 0898/ 899 143.


No comments: