Tuesday 5 March 2013

„ПроТекст 6: НОВО НАЧАЛО“ – в действие!Маймунското НОВО НАЧАЛО започна, отбелязвайки нов цикъл в творческия път на организацията. Подготовката за двете пърформанс-четения е в разгара си. По традиция в проекта се включат млади творци, професионалисти от различни сфери на съвременното изкуство. Авторският подход към прочита на новата немска драматургия отразява динамиката на света, който ни заобикаля.
 „36 маймуни“  не се оставяме да се носим по течението, усещаме нужда от пролетна промяна и ви провокираме да бъдете активни участници в радикалнитеатрални действия с „ПроТекст 6: НОВО НАЧАЛО“. Очаква ни едно необичайно и вдъхновяващо представяне на Десет нови немски пиеси“съвместна инициатива на Организация „36 маймуни”, Гьоте-институт и издателство „Панорама+плюс”.

Щурмът е в действие - завладяваме Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство /САМСИ/. Присъединете се към маймунската окупация, елате на двете пърформанс-четения, на които за първи път на български ще бъдат представени:

15, 16, 17 март 2013 - пиесата „Улица към плажа” от Улрике Фрайзинг, режисьор Петко Стоянов

22, 23, 24 март 2013 - пиесата „Наречен Господин” от Филип Льоле, режисьор Гергана Димитрова

(Предстои уточняване на часовете!)

Очакваме ви в музея, готови за промяна!

*Съвместен проект на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни и  Гьоте-институт в партньорство със Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/. В рамките на инициативата „Театър в музея” на куратора Надежда Джакова в Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/.

No comments: