Sunday 25 November 2007

Der Häßliche, at Parnoto (National Academy of Arts)

After ProText Project’s successful opening by the onstage reading of 69, by Igor Bauersima the reading performances will continue on November 27 and 28 at the Steam Heating Room [Parnoto] of the Faculty of Applied Arts with the National Academy of Arts. The play that will be set in the gloomy underground environment of the stream heating room is Der Häßliche (2006), by Marius von Mayenburg.

Production Team:

Directed by Vasilena Radeva

Starring: Hristo Petkov, Vasil Chitanov, Ognyan Golev, Elen Koleva

Original Music by Branimir Stoykov – bggz

Animation by Boryana Krusteva

Video & Vision Mix by Lyubomir Draganov

The text deals with the 21st century’s mass hysteria over the artificially-generated perfect appearance that transforms human individual into a market-driven product. In the time of image fetishism and rapid consumer response the beautiful face is the necessary wrapping that sells the product, which raises a number of ethical and aesthetical issues. In our society’s hierarchy of values, image replaces substance and excessive perfection cancels genuineness and becomes pointless.

The idea behind the reading performances is to display the texts’ functional bond to the environment where staged. To set the sterile environment of cosmetic surgery procedures following one after another and to stage the obsession for perfect faceless beauty into the dirty and unsightly basement of the National Academy of Arts is certainly an appealing solution by the part of director and scenic designer.

Due to the venue’s limited seating capacity you are kindly requested to book a seat in advance by calling at (02) 852 77 48 (office) or 0898 899 143 (mobile).

Saturday 24 November 2007

"Грозният" в Парното на НХА


След успешния старт на проекта ПроТекст със сценичното четене на пиесата “69” на Игор Бауерзима, на 27 и 28 ноември в парното помещение на Приложния факултет на Националната художествена академия четенията продължават. Пиесата, която ще бъде разположена в мрачното подземие на парното, е “Грозният” (2006) на Мариус фон Майенбург. Режисьор на четенето на пиесата “Грозният” е Василена Радева, участват Христо Петков, Васил Читанов, Огнян Голев, Елен Колева.Текстът се занимава с масовата истерията на 21 век по изкуствено генерирания съвършен външен вид, който превръща човешкия индивид в продукт, подчинен на пазарната логика. В епохата на култа към визията и на бързия консуматорски рефлекс, красивото лице е необходимата обвивка, която продава. Възникват множество етически и естетически казуси. В ценностната йерархия на обществото визията подменя същността, а прекомерното съвършенство анулира уникалността и се обезсмисля.


Идеята на четенията е текстовете да са функционално обвързани със средата, в която са поставени. Определено интересно режисьорско и сценографско решение е стерилната среда на следващите една след друга пластични операции, както и манията по съвършената безлика красота да се поместят в мръсното, неугледно мазе на НХА.


Поради ограничеността на местата е необходимо предварително да заявите присъствието си на телефони
02
/ 852 77 48 и 0898/ 899 143.


ProText флаер


Дизайн: Елена Шопова, Никола Налбантов
Design: Elena Shopova, Nikola Nalbantov

ProText по TV 7


Днес, 24.11., ProText бе представен в предаването "5 по Рихтер" по TV 7.

Запис на предаването можете да видите on-line
тук.

Friday 23 November 2007

IMPORTANT NOTICE!!!


ATTENTION!The available seating capacity for the upcoming two readings in ProText’s bill is very limited so the ProText Teams requests that you book your seat in advance by calling on the phone numbers as specified below:Der Häßliche, by Marius von Mayenburg

November 27 (Tuesday), 7:00 p.m.

November 28 (Wednesday), 7:00 p.m.

Parnoto (Steam Heating Room)

Faculty of Applied Arts

National Academy of Arts

73, Tsarigradsko Shosse Blvd.

The venue has only 30 seats for spectators!!!

You can book a seat by calling in advance at: (02) 852 77 48 (office) or 0898 899 143 (mobile).Blaubart – Hoffnung der Frauen, by Dea Loher

December 4 (Tuesday), 7:00 p.m.

December 5 (Wednesday), 7:00 p.m.

Vaska Emanuilova Art Gallery

15, Yanko Sakazov Blvd.

The venue has only 20 seats for spectators!!!

You can book a seat by calling the gallery in advance at: (02) 944 1175.Thank you very much for your understanding!ВАЖНО!!!

ВНИМАНИЕ!Тъй като броят на местата за следващите две четения от програмата на ProText e изключително ограничен, екипът ви моли за вашите предварителни заявки на посочените по-долу телефони:

„Грозният“ от Мариус фон Майенбург
27 ноември (вт.), 19:00 ч.
28 ноември (ср.), 19:00 ч.
Приложен факултет на Национална художествена академия
(Парното)
бул. Цариградско шосе 73


Парното разполага само с 30 зрителски места!!!
Вашата заявка можете да направите предварително на телефони
02/ 852 77 48 и 0898/ 899 143.


„Синята брада – надежда на жените“ от Деа Лоер
4 декември (вт.), 19:00 ч.
5 декември (ср.), 19:00 ч.
Галерия „Васка Емануилова”
бул. Янко Съкъзов 15


Галерията разполага само с 30 зрителски места!!!
Вашата заявка можете да направите предварително на телефон
02/ 944 11 75.Очаквайте: ProText търг

"36 маймуни" обявява търг
на част от дрехите и аксесоарите, използвани от актьорите по време на четенията от програмата на ProText I. Очаквайте снимки с обявените за продан "експонати".

Sunday 18 November 2007

ProText will debut with a reading performance of 69, by Igor Bauersima at Goethe-Institut


The first show in the bill of 36 Monkeys’ ProText Project will open at 7:00 p.m. on November 20 and 21 by an onstage reading of 69, a play by Igor Bauerisima, a German dramatist of Czech background.


Production Team:

Directed by Gergana Dimitrova

Assistant Director: Vasilena Radeva

Starring: Elena Dimitrova and Peter Meltev

Scenic Design by Miroslav Yordanov

Original Music by Branimir Stoykov – bggz

Animation by Boryana Krusteva

Video & Vision Mix by Lyubomir Draganov
The play 69 deals with the incompatibility of present-day morality and worldview with the stable Christian norm and trust in unalterable values and authentic truths. This is a play for human culture’s attitudes towards reliable and secure moral principles that fail to match today’s moral relativism and lack of genuineness. “Cannibalism” is the mode of our post-modern existence; our identity is a feeble medley of devoured ready-made sentences, someone else’s experiences and emotions: “to eat or to be eaten: is it not as if everything has already happened before?” Employing a criminal story about a cannibal and her victims the text speaks of contemporary human being having lost its pivot, sense and worth and of its endless hardships while wandering about amidst the effaced milestones.ProText чете "69" от Игор Бауерзима в Гьоте институтНа 20 и 21 ноември от 19 ч в Гьоте институт ще се състои първото сценичното четене от проекта ПроТекст на Организацията „36 маймуни”. Пиесата е “69” на немския драматург от чешки произход Игор Бауерзима. Режисьор на четенето е Гергана Димитрова, асистент Василена Радева, участват Елена Димитрова и Петър Мелтев, сценография Мирослав Йорданов, музика Бранимир Стойков –
bggz, анимация Боряна Кръстева, видео и видеомикс Любомир Драганов.
“69” е пиеса за несъвместимостта на днешния морал и светоглед с устойчивия християнски норматив и упование в неизменните ценности и автентичните истини. За несъвпадането на нагласата на човешката култура към надеждни и сигурни нравствени правила със съвременния нравствен релативизъм и липса на автентичност. “Канибализмът” е модусът на нашето постмодерно съществуване, идентичността ни е неусточив сбор от погълнати готови изречения, чужди преживявания и емоции: “да ядеш и да бъдеш изяден, не е ли, сякаш всичко вече се е случвало”. През криминалната история за един канибал и неговите жертви, текстът говори за загубения център, смисъл и ценност на съвременния човек и за безкрайните му трудности в лутането между заличените опорни точки.


Sunday 4 November 2007

ProText Playbill: Texts & Venues69
by Igor Bauersima

Tuesday, November 20, 7:00 p.m.

Wednesday, November 21, 7:00 p.m.

Goethe-Institut-Bulgarien

1, Budapeshta Street

SofiaDer Häßliche

by Marius von Mayenburg

Tuesday, November 27, 7:00 p.m.

Wednesday, November 28, 7:00 p.m.

Faculty of Applied Arts

National Academy of Arts

Parnoto (Steam Heating Room)

73, Tsarigradsko Shosse Blvd.

SofiaBlaubart - Hoffnung der Frauen

by Dea Loher
Tuesday, December 4, 7:00 p.m.

Wednesday, December 5, 7:00 p.m.

Vaska Emanuilova Art Gallery

15, Yanko Sakazov Blvd.

SofiaVorher/Nachher
by Roland Schimmelpfennig

Tuesday, December 11, 6:00 p.m.

Wednesday, December 12, 6:00 p.m.

Czech Cultural Centre

100, G. S. Rakovsky Street

SofiaClosing Meeting & Discussion with the participation of ProText team and young professionals in performing arts, renowned playwrights and debutants in playwriting as well as spectators tempted into the subject. The aim is to present the project, to provoke a discussion on the problems of contemporary playwriting and to build a community of dramatists and theatre practitioners who can share ideas, experiment and gain experience.


Thursday, December 13, 6:00 p.m.

Goethe-Institut-Bulgarien

1, Budapeshta Street

SofiaProText календар: текстове и пространства„69" от Игор Бауерзима

20 ноември (вт.), 19:00 ч.
21 ноември (ср.), 19:00 ч.
Гьоте-институт България

ул. Будапеща 1
София


"Грозният" от Мариус фон Майенбург

27 ноември (вт.), 19:00 ч.
28 ноември (ср.), 19:00 ч.
Приложен факултет на Национална Художествена Академия
(Парното)
бул. Цариградско шосе
73
София


„Синята брада – надежда на жените"
от Деа Лоер

4 декември (вт.), 19:00 ч.
5 декември (ср.), 19:00 ч.
Галерия „Васка Емануилова"
бул. Янко Съкъзов 15
София


„Преди/След"
на Роланд Шимелпфених

11 декември (вт.), 18:00 ч.
12 декември (ср.), 18:00 ч.
Чешки културен център
ул. Г.С.Раковски 100
София


Заключителна среща - разговор
на екипа с млади професионалисти в сферата на изпълнителските изкуства, утвърдени имена и дебютанти в драматургичното писане, както и изкушени зрители. Целта е да се представи проекта, да се провокира дискусия по проблемите на съвременното драматургично писане у нас и да се изгради общност от драматурзи и театрални практици, които да обменят идеи и да генерират опити.

13 декември (чт.), 18:00 ч.
Гьоте-институт България
ул. Будапеща 1
София


Friday 2 November 2007

ProText Team
Organized by: Gergana Dimitrova, Mladen Alexiev, Miroslava Marianova

Translation by: Gergana Dimitrova, Angelina Georgieva

Staged by: Gergana Dimitrova, Vasilena Radeva, Mladen Alexiev

Original Music by: Branimir Stoykov – bggz

Scenography by: Miroslav Yordanov, Venelin Shurelov, Elena Shopova, Nikola Nalbantov, Ralitza Toneva

Animation by: Boryana Krusteva

Video & Vision Mix by: Lyubomir Draganov

Public Relations: Miroslava Marianova

Starring: Anastasia Lyutova, Elen Koleva, Elena Dimitrova, Irina Docheva, Vasil Chitanov, Zlatko Mitreski, Ognyan Golev, Petko Kamenov, Peter Meltev, Hristo PetkovProText екипорганизатори:
Гергана Димитрова, Младен Алексиев, Мирослава Мариянова

превод: Гергана Димитрова, Ангелина Георгиева

режисура: Гергана Димитрова, Василена Радева, Младен Алексиев

музика: Бранимир Стойков – bggz

сценография: Мирослав Йорданов, Венелин Шурелов, Елена Шопова, Никола Налбантов, Ралица Тонева

анимация: Боряна Кръстева

видео и видеомикс: Любомир Драганов

PR: Мирослава Мариянова

с участието на: Анастасия Лютова, Елен Колева, Елена Димитрова, Ирина Дочева, Васил Читанов, Златко Митрески, Огнян Голев, Петко Каменов, Петър Мелтев, Христо ПетковProText Description


ProTextOnstage Readings of New European Drama In Non-Theatrical Spaces
First Edition


ProText is 36 Monkeys’ debut project that focuses on contemporary European drama writing. The first edition features four plays representative for the German drama of today that will be staged using the special theatrical form of onstage reading outside the institutionalized environment of theatre.

The texts have been translated for the first time into Bulgarian expressly for the purpose of this project. The selected plays are: 69, by Igor Bauersima, Der Häßliche, by Marius von Mayenburg, Blaubart - Hoffnung der Frauen, by Dea Loher, and Vorher/Nachher, by Roland Schimmelpfennig. Each play will be set in a different space that is integral to the specifics of the given text.

The idea behind these reading performances is to set up a homogeneous art milieu in which architectural space, texts, actor’s presence, live music act and multimedia are blended into a single body that binds its individual elements into a coherent union.

Partners of ProText:
Goethe-Institut-Bulgarien, The Czech Cultural Centre, Sofia, Vaska Emanuilova Art Gallery, The National Academy of Arts, Two and a Half Producer Company.


ProText описание

ПроТекстсценични четения на нови европейски пиеси в несценични пространства I


ПроТекст
е дебютният проект на организацията, фокусиран върху съвременното европейско драматургично писане.

В рамките на първото издание ще бъдат представени 4 пиеси от най-новата немска драматургия в специфичния театрален формат на сценичното четене извън институционализираното пространство на театъра.

Текстовете за първи път се превеждат на български език специално за целите на проекта. Избраните пиеси са „69" на Игор Бауерзима, „Грозният" на Мариус фон Майенбург, „Синята брада – надежда на жените" от Деа Лоер и „Преди/След" на Роланд Шимелпфених, като всяка ще бъде поставена в различно пространство, същностно свързано със спецификите на текста.

Идеята на пърформанс-четенията е да изгради хомогенна арт среда, в която архитектурното пространство, текстът, актьорското присъствие, живото музикално изпълнение и мултимедията представляват единен организъм на естествена обвързаност между отделните елементи.

Партньори на ПроТекст са Гьоте Институт - България, Чешки културен център, Галерия „Васка Емануилова", Национална художествена академия и Продуцентска къще "Две и половина".