Wednesday 15 December 2010

снимка: Виктория Атанасова

Изборът на списание Блистер!!!

Saturday 20 November 2010

Премиера и ProText парти!

дизайн на корицата: Евелина Коркмаз

Заповядайте на премиерата на първата книга от поредицата Колекция ProText - Нова румънска драматургия, съвместна инициатива на Организация "36 маймуни" и издателство Панорама плюс. Ще съчетаем това важно за нас събитие с ProText-парти, с което завършваме тазгодишното издание на проекта "Произведено в България".
Музика за вас и нас ще пускат специалните гости на проекта DJ Tree Sick(VT) и DJ Monkey(BNSHR).

20.11.2010
начало: 20ч. (не закъснявайте, ако искате да присъствате на премиерата!)
начало парти: 21ч.
София, ул. Цар Иван Асен II 11
(в близост до Орлов мост)

По време на събитието ще имате възможност да закупите първата книга от Колекция ProText - Нова румънска драматургия на промоционална цена!

Очакваме ви!

Monday 15 November 2010

НЕВИДИМИЯТ от Александър Мануилов и Василена Радева/Тhe Invisible by Alexander Manuiloff and Vasilena Radeva

[english bellow]

кога: на 18 и 19 ноември, 2010 от 19:30 часа

къде: Софийска градска художествена галерия

ул. "Гурко" 1

Той1 е невидим. Опитва се да си купи обувки. Да се подстриже, да изпие едно уиски. Да подаде оплакване. Той2 е недоволен. Кофти му е. Вселената изстива, Звъни й в 3 през нощта за да й го каже. Тя не е чак такъв песимист. Не го взима насериозно. Той1 иска да е видим. Търси начин. Намира нови начини да бъде полезен. Той2 иска да се видят. Тя не намира смисъл. Айнщайн се появява, но само за една цигара. Това е пиеса за три гласа и 11 карти таро.

режисура: василена радева авторска музика на живо: Сергей Глинков - lowhum, Божидар Стоичков тон режисьор: Ясен Тошев ((MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Владислав Илиев, Любомир Драганов - Phormatik Visual Lab сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват:Паулина Козовска, Мартин Герасков, Петър Василев, Кирил Бояджиев асистенти: Петко Стоянов, Гергана Димитрова

********************************

THE INVISIBLE

By alexander manuiloff and vassilena radeva

When: November 18th and 19th, 2010, 7:30 pm

Where: Sofia Art Gallery

He1 is invisible. He tries to buy himself a pair of shoes. He tries to have his hair done, to have a whiskey. He2 is discontented. He is a musician. He thinks the Universe grows colder. He calls a special woman at 3 am to tell it to her. She is not that pessimistic. She has another outlook. He1 wants to be invisible. He2 wants to see her. She doesn’t understand why he isn’t coming. Einstein appears, just for a smoke. This is a play for three voices and 11 tarot cards.

Directed by Vassilena Radeva

Original Live Music Act by Sergey Glinkov– lowhum

Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)

Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov

Set design and costumes by Elena Shopova, Nikola Nalbantov

Cast: Paulina Kozovska, Martin Geraskov, Peter Vassilev

Assistant Directors: Petko Stoyanov, Gergana Dimitrova


project - ProText: MADE IN BG

Reading Performances of New Bulgarian Plays in Non-theatrical Spaces

Wednesday 10 November 2010

МАШИНАТА НА ТЮРИНГ от psychobaiko и младен алексиев / THE TURING MACHINE, by psychobaiko and mladen alexiev


[english follows]
кога: на 13 и 14 ноември, 2010 от 19.30 часа
къде: Национален политехнически музей

Вселената е изградена от любов. В затвора закуската я дават в седем, от упойката в операционната ти става студено. Повечето от нещата, които разправят за Снежанка и седемте джуджета са верни. И до сега никой не е обръщал внимание на светлата страна на Дарт Вейдър. Присъда. Операция. Убийство. Самоубийство. Бягство. Екзотичен остров. Сватба. Сватби. Всичко това – в една пиеса за силата на любовта, със или без топки.

режисура: Младен Алексиев музика: Калин Николов тон режисьор: Ясен Тошев (MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов сценография и костюми: Елена Шопова, Татяна Недялкова участват: Елена Димитрова, София Бобчева, Васил Читанов, Петър Мелтев, Тигран Торосян снимачен екип: Петко Стоянов, Василена Попова, Сандра Найденова, Златко Василев асистенти: Гергана Димитрова, Василена Радева, Петко Стоянов, Неда Соколовска

Picture by Derek Chatwood, All Rights Reserved
http://www.flickr.com/photos/bar-art/

_____________________

THE TURING MACHINE, by psychobaiko and mladen alexiev


When: November 13th and 14th, 2010, 7:30 pm
Where: National Polytechnic Museum, 66 Opalchenska Street, Sofia, Bulgaria

The universe is made of love. In jail they give you breakfast at seven, the anesthetic at the operation room makes you feel cold. Most of the things they say about Snow White and the seven dwarfs are true. So far no one has paid attention to the bright side of Darth Vader. A verdict. An operation. A murder. A suicide. An escape. An exotic island. A wedding. Weddings. All of these in a play about the power of love, with or without balls.

Directed by Mladen Alexiev
Music by Kalin Nikolov
Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)
Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov
Set design and costumes by Elena Shopova, Tatyana Nedyalkova
Film crew: Petko Stoyanov, Vassilena Popova, Sandra Naydenova, Zlatko Vassilev
Cast: Elena Dimitrova, Sophia Bobcheva, Vassil Chitanov, Peter Meltev, Tigran Torosyan
Assistant Directors: Gergana Dimitrova, Vassilena Radeva, Petko Stoyanov, Neda Sokolovska

Picture by Derek Chatwood, All Rights Reserved

Tuesday 9 November 2010

pictures "p.o.box - Unabomber"/снимки "Праехидно"

Можете да видите снимки от "Праехидно" тук!
Автор на снимките: Виктория Атанасова

Friday 5 November 2010

ПРАЕХИДНО / P.O. BOX UNABOMBER

[english bellow]

ПРАЕХИДНО
от здрава каменова и гергана димитрова

кога: на 5 и 6 ноември, 2010 от 19:30 часа
къде: Национален природонаучен музей

„Можем да правим каквото си искаме, докато то е маловажно. По всички важни въпроси обаче, системата все повече ще определя нашето поведение.” Това пише Тед Кaчински в своя манифест Индустриалното общество и неговото бъдеще. Качински е математик, социален критик, гений и дълго търсен терорист, останал в историята с прозвището Юнабомбър. Неговата лична история и убеждения са основа за една от лин

иите на тази пиеса. Другата е посветена на проехидната - странно, рядко, древно животно, оказало се глуха линия в еволюцията.


режисура: Гергана Димитрова авторска музика на живо: Сергей Глинков – lowhum тон режисьор: Ясен Тошев (MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов, сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват: Елена Атанасова, Надежда Панайотова, Бо

гдан Казанджиев, Петър Мелтев асистенти: Младен Алексиев, Петко СтояновP.O. BOX UNABOMBER

by zdrava kamenova and gergana dimitrova

when: November 5th and 6th, 2010, 7:30 pm

where: National Museum of Natural History

“We can do anything we like as long as it is unimportant. But in all important matters the system tends increasingly to regulate our behavior”, writes Ted Kaczynski in his manifesto Industrial Society and Its Future. Kaczynski is a mathematician, social critic, genius and long sought-after terrorist who went down in history under the name of Unabomber. His personal story and beliefs form the basis for one of the plot lines of the play. The other one is dedicated to the proechidna (Zaglossus bruijni): a strange, rare and ancient animal that turned out an evolutionary dead-end.


Directed by Gergana Dimitrova

Original Live Music Act by Sergey Glinkov– lowhum

Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)

Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov

Set design and costumes by Elena Shopova, Nikola Nalbantov

Assistant Directors: Mladen Alexiev, Petko Stoyanov

Cast: Elena Atanasova, Nadejda Panayotova, Bogdan Kazandjiev, Peter Meltev

Thursday 28 October 2010

Програмата на ProText: ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


ProText е вече тук:


ПРАЕХИДНО

от здрава каменова и гергана димитрова

кога: на 5 и 6 ноември, 2010 от 19:30 часа

къде: Национален природонаучен музей

(бул. Цар Освободител 1)


„Можем да правим каквото си искаме, докатото е маловажно. По всички важни въпроси обаче, системата все повече ще определя нашето поведение.” Това пише Тед Кaчински в своя манифест Индустриалното общество и неговото бъдеще. Качински е математик, социален критик, гений и дълго търсен терорист, останал в историята с прозвището Юнабомбър. Неговата лична история и убеждения са основа за една от линиите на тази пиеса. Другата е посветена на проехидната - странно, рядко, древно животно, оказало се глуха линия в еволюцията.

режисура: Гергана Димитрова авторска музика на живо: Сергей Глинков – lowhum тон режисьор: Ясен Тошев (MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов, сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват: Елена Атанасова, Надежда Панайотова, Богдан Казанджиев, Петър Мелтев асистенти: Младен Алексиев, Петко СтояновМАШИНАТА НА ТЮРИНГ

от psychobaiko и младен алексиев

кога: на 13 и 14 ноември, 2010 от 19.30 часа

къде: Национален политехнически музей

(ул. Опълченска 66)


Вселената е изградена от любов. В затвора закуската я дават в седем, от упойката в операционната ти става студено. Повечето от нещата, които разправят за Снежанка и седемте джуджета са верни. И до сега никой не е обръщал внимание на светлата страна на Дарт Вейдър. Присъда. Операция. Убийство. Самоубийство. Бягство. Екзотичен остров. Сватба. Сватби. Всичко това – в една пиеса за силата на любовта, със или без топки.

режисура: Младен Алексиев музика: Калин Николов тон режисьор: Ясен Тошев ((MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов сценография и костюми: Елена Шопова, Татяна Недялкова участват: Елена Димитрова, София Бобчева, Васил Читанов, Петър Мелтев, Тигран Торосян асистенти: Гергана Димитрова, Василена Радева, Петко СтояновНЕВИДИМИЯТ

от александър мануилов и василена радева

кога: на 18 и 19 ноември, 2010 от 19.30 часа

къде: Софийска Градска Художествена Галерия

(ул. Ген Гурко 1)


Той1 е невидим. Опитва се да си купи обувки. Да се подстриже, да изпие едно уиски. Той2 е недоволен. Музикант е. Смята, че Вселената изстива. Обажда се на една специална жена в 3 през нощта, за да й го съобщи. Тя не е чак такъв песимист. Има друг поглед към нещата. Той1 иска да е видим. Той2 иска да се види с нея. Тя не разбира защо той не идва. Айнщайн се появява, но само за една цигара. Това е пиеса за три гласа и 11 карти таро.

режисура: Василена Радева авторска музика на живо: Сергей Глинков – lowhum тон режисьор: Ясен Тошев ((MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват: Паулина Козовска, Мартин Герасков, Петър Василев асистенти: Гергана Димитрова, Петко Стоянов


Friday 15 October 2010

ОЧАКВАЙТЕ

снимка: виктор троянов

Три прясно изпечени под лятното слънце нови български пиеси ще ни сгреят през ноември. „ProText: Произведено в България” ще бъде четвъртото издание на дългосрочния проект на Организация 36 маймуни - пърформанс-четения на нова драматургия в градска среда. За това издание изборът ни се насочи към музейните пространства в столицата. Може би при създалата се у нас културна ситуация, мястото на съвременното живо изкуство е именно в музеите...


Трите маймунски тандема от автор и режисьор, произведоха в България следните текстове-експонати:

„Праехидно” – от Здрава Каменова и Гергана Димитрова

„Машината на Тюринг” – от psyhobaiko и Младен Алексиев

„Невидимият” – от Александър Мануилов и Василена Радева


Очаквайте през ноември официалното представяне на маймунската колекция ProText: Произведено в България!

Скоро – календар с точните места, дни и часове!!

Tuesday 5 October 2010

Bulgarische Theater kurz vor dem Aus – deutsche Landschaft angeblich Vorbild für „Reformen“!

DIE INTENDANTENGRUPPE
IM DEUTSCHEN BÜHNENVEREIN
DER VORSITZENDE
Presse-Erklärung

Der Vorstand der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein hat durch ein
Gastspiel des Osnabrücker Theaters in Sofia Kenntnis erhalten von
Strukturmaßnahmen, die von der Regierung den bulgarischen Theatern
aufgezwungen werden sollen und die das bulgarische Theater praktisch lahm legen
würden. Dies geschieht unverständlicherweise mit einem Hinweis auf das deutsche
Stadttheater-System. Dagegen protestiert der Vorstand der Intendantengruppe und
hat heute folgende Resolution verabschiedet, die auch an die bulgarische Regierung
geschickt wurde.
Resolution

Bulgarische Theater kurz vor dem Aus – deutsche Landschaft angeblich
Vorbild für „Reformen“!

Die bulgarische Theaterlandschaft erlebt derzeit die schlimmste Krise seit 1990 – wie
es nach dem 1.1.2010 weitergehen soll, weiß momentan niemand. Seit Monaten
können in vielen Theatern keine Gehälter mehr gezahlt werden,
Massenentlassungen haben begonnen – erst gestern wurden im Theater Varna 73
Mitarbeiter entlassen. Dies geschieht im Namen von neuen „Reformen“, die das
Ministerium für Kultur in Sofia in der Sommerpause beschlossen hat.
Wie im August auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde, sei ausgerechnet das
deutsche Stadttheatersystem Vorbild für die massiven Umstrukturierungen in
bulgarischen Theatern!
Varna gilt als Pilotprojekt; hier wurden die erst seit 8 Monaten im Amt befindlichen
Intendanten des Schauspielhauses und der Oper auf Direktorenposten ohne
finanzielle Entscheidungsmöglichkeiten verwiesen, um einem Abgeordneten des
Gemeinderats Varna und Sekretär der Unternehmer-Partei die Entscheidungshoheit
über die beiden nun zusammengelegten Theater zu überlassen. Da die genehmigten
monatlichen Ausgaben nicht einmal die Stromkosten für die Gebäude decken, macht
das Theater täglich neue Schulden beim Ministerium in Sofia. Diese Maßnahmen
betreffen alle Theater und Kultureinrichtungen Bulgariens, deren Erhalt und
Förderbedarf durch keinerlei Gesetz geschützt wird. So wurden seit dem EU-Beitritt
die Mittel für Kultur bereits um zwei Drittel im Vergleich zum Jahr 1990 gekürzt. Ab
dem 1.1.2011 sollen weitere Reformen in allen Theatern Bulgariens durchgesetzt
werden – die Spielpläne sind vielerorts nicht weiter als bis Dezember gemacht, aber
schon jetzt können keine neuen Produktionen finanziert werden.
Wie ein derartiges Ausbluten der bulgarischen Theater mit Bezug auf das von
Regierung und Bevölkerung in seinem Wert verstandene deutsche
Stadttheatersystem begründet werden kann, ist unerklärlich!
Wir fordern das Kulturministerium und die Regierung in Sofia auf, den drastischen
Kulturabbau sofort zu stoppen! Wer den Theatern die finanzielle Unterstützung
nimmt, nimmt seinem Land in der tiefsten Krise jegliche Möglichkeiten kultureller
Identität und die Möglichkeiten einer bitter nötigen gesellschaftlichen Vision für die
Zukunft.

Holk Freytag
Vorsitzender der Intendantengruppe
im Deutschen Bühnenverein

Professor Klaus Zehelein
Präsident
des Deutschen Bühnenvereins

Rolf Bolwin
Geschäftsführender Direktor
des Deutschen Bühnenvereins

Anlage:
Bericht des Osnabrücker Theaters über
die Situation des bulgarischen Theaters
Am Markt 1
36251 Bad Hersfeld
Telefon (06621) 201-313
Telefax (06621) 201-346
caltm@bad-hersfeld.de
www.intendantengruppe.de

РЕЗОЛЮЦИЯ НА НЕМСКИЯ СЦЕНИЧЕН СЪЮЗ

НЕМСКИ СЦЕНИЧЕН СЪЮЗ –

групата на театралните директори

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Изявление до пресата

Посредством турне на театъра на град Оснабрюк в София, ръководството на групата на театралните директори в Немския сценичен съюз научи за структурните промени, които правителството изисква от българските театри и които на практика ще навредят необратимо на българския театър. Този процес се позовава на немската система на общинските театри – нещо, което за нас остава необяснимо. Ръководството на групата на театралните директори изразява своя протест срещу това и днес излезе със следната резолюция, която беше изпратена и до българското правителство.

Резолюция

Българският театър на ръба на закриването – немската система представяна като пример за „реформи”!

Българският театър изживява в момента най-тежката си криза от 1990 г. насам. Какво точно ще се случи след 01.01.2011 г., никой не може да каже. От месеци много от театрите не могат да изплащат заплати, започнали са масови съкращения – например вчера 73-ма човека от състава на Варненския театър са били освободени от работа. Това се случва в името на новите „реформи”, за които Министерство на културата в София е взело решение по време на лятната пауза.

На пресконференция през август бива обявено, че именно немската система от общински театри е взета за модел при предприетото масивно преструктуриране на българските театри!

Варна е обявена за пилотен проект. Там встъпилият в длъжност едва преди осем месеца директор на театъра, както и директорът на операта са отстранени от постовете си без финансово обезщетение, за да бъде поставен на тяхно място представител на Общинския съвет във Варна и председател на съюза на предприемачите от управляващата партия, който да управлява двете обединени в едно театрални институции. Тъй като одобрените месечни разходи не покриват дори сметките за ток в сградата, театърът с всеки ден задлъжнява все повече пред Министерството. Предприетите промени засягат всички театри и културни институции в България, чието съществуване и необходимост от финансиране не е защитено по никакъв начин от законодателството. От влизането на страната в Европейския съюз средствата за култура са съкратени вече с две трети, сравнено с бюджета за 1990 г. От 01.01.2011 г. трябва да влезе в сила продължението на театралната реформа в България, която ще засегне всички театри. Затова програмите на много от театрите се планират само до края на декември, но още от сега е ясно, че финансиране за нови продукции няма.

Как подобно бавно убийство на българския театър може да бъде обосновано с позоваване на немската театрална система, чийто качества се ценят и от правителството, и от гражданите, е необяснимо!

Призоваваме Министерство на културата и Правителството на България незабавно да прекратят драстичното заличаване на културата! Онзи, който отказва финансова подкрепа на театрите, отнема на своята страна възможността за културна идентичност в момент на тежка криза и възможността за изграждане на така жизнено необходимата обществена визия за бъдещето.

Холг Фрайтаг

/председател на групата на директорите в Немския сценичен съюз/

Проф. Клаус Цеелайн

/президент на Немския сценичен съюз/

Ролф Болвин

/административен директор на Немския сценичен съюз/

Thursday 19 August 2010

... working on the new ProText

шшшт.... Трима режисьори и трима автори работят над новия ProText: Произведено в България... Някъде в София, на морето, в планината, в някоя дупка или в космоса - те могат да работят навсякъде!


Очаквайте през есента чисто новия ПроТекст!

Monday 26 July 2010

ОТКРИТО ПИСМО!!!

ДО г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България

Копие
ДО:
Г-жа Цецка Цачева,
Председател на Народното събрание на Република България
Г-н Симеон Дянков,
Заместник министър-председател и Министър на финансите
Г-н Вежди Рашидов,
Министър на културата
Г-жа Менда Стоянова,
Председател на Комисията по бюджет и финанси
към Народното събрание на Република България
Г-жа Даниела Петрова,
Председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии
към Народното събрание на Република България

ДО БТА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със започващата реформа в сферата на изпълнителските изкуства и първите публично обявени намерения на Министерство на културата, от името на независимия сектор в изпълнителските изкуства

Заявяваме:

Изключително тревожни за нас са непрозрачността и липсата на ясно обявена конкретна стратегия за развитие на целия сектор. Обявените намерения касаят само и единствено пряко бюджетираните от държавата институции, без да включват позиция как тези промени ще се отразят на независимия сектор. Не намираме никакво становище по финансирането на проектен принцип, нито стратегически посоки за осигуряване стабилността и развитието на свободната сцена. Нееднократно в публичното пространство бе настоявано за достъп на реално-практикуващи

професионалисти от частния и независимия сектор до работните групи, ангажирани с изработването на законов модел и инструменти за държавно финансиране на тази стратегически важна за цяла Европа област от изкуството и културата.

Нещо повече – през 2010г., държавата, в лицето на Министерство на културата отдели субсидия за театрални проекти само на независими организации в размер на 100 000 лв. (което е продукционен бюджет за около 6 малки представления с до 3 актьори на скромен хонорар). Тя обяви официално резултатите си от конкурса през месец април, но сумите все още не са изплатени на спечелилите проекти! А част от тях вече са в процес на реализация. Някои автори на проекти са принудени чрез кредити и заеми да обезпечават финансово дейностите, които неизплатените субсидии трябваше да покрият. Според нас нефинансирането на проектите, спечелили субсидии в легитимен конкурс, е беззаконие! Становище по този казус също не се намира в официално заявените намерения на Министерство на Културата. 100-процентовото орязване на проектното финансиране в областта на изпълнителските изкуства за 2010 година е в пълен разрез с всички публични изказвания, направени от представители на Министерство на културата във връзка със стратегиите, застъпвани в намеренията за театрална реформа.

Тези факти ни карат да мислим, че така започналата реформа рискува да повтори стари грешки и заучени порочни схеми на временни решения, вместо стъпвайки на опита и ефективните организационни модели на реално-практикуващите, да изгради адекватно функционираща нова система в областта на изпълнителските изкуства. Не познаването на начинът на функциониране и приносът на свободния сектор към българската култура и общество като цяло, липсата на реален анализ на този сегмент от сценичните изкуства, съществуващ вече 20 години като пазарен субект, превръща призивите „културата да излезе на пазара” в кухи фрази, лишени от съдържание.

Тъй като в публичното пространство се твърди, че реформата е нужна на българския данъкоплатец и държавата, то ние имаме няколко въпроса:

  1. От една недомислена реформа повече губят или повече получават данъкоплатците, част от които е всеки един представител на цитирания сектор?
  2. Такава ли трябва да бъде политиката на държавата към професионалните артистични кадри, в които сама е инвестирала пак благодарение на българския данъкоплатец?
  3. Защо на българския данъкоплатец му се вменява идеята, че българската култура е само държавният сектор и не е ли това манипулация?

Една недостатъчно компетентна частична реформа не само няма да ни доближи до успешните европейски добри практики в балансираното финансиране на сценичните изкуства, но и категорично ще ни отдалечи дори от близките ни съседи, където условията за работа на творците на свободна практика са завидни спрямо тези у нас. Свободната сцена в България ще продължи да изчезва, а творящите да заминават или да сменят професията си. Родният театър ще става все по-назадничав и съвсем ще заприлича на музей, а до съвременна танцова сцена така и няма да стигнем.

Тъй като тази перспектива за нас е напълно неприемлива

Категорично настояваме за:

Първо: Участие на независимия сектор във всички работни групи по изработване на стратегията, новия закон за сценичните изкуства и други действия, касаещи сектора изпълнителски изкуства. Публично обявяване на състава на работните групи.

Второ: Незабавно изплащане на 31-ва сесия за субсидиране на нови театрални проекти (частни театри), април 2010 г., от Министерство на културата на стойност 100 000 лв.


Трето: В бъдещия закон за сценични изкуства, да залегне категоризацията на различните видове участие в полето на изпълнителските изкуства, като се създаде отделна категория за независимия сектор с право на 10% от общия структурен бюджет за музика, танц и изпълнителски изкуства и регламентиран отделен достъп до проектните сесии. Това следва да бъде ясно заложено и в предлагания за 2011 бюджет на Министерство на културата.

Четвърто: Преосмисляне статута на твореца на свободна практика в социалната и здравната системи и съобразяване неговите социално, здравно и пенсионно осигуряване със спецификата на неговата дейност и заетост.

Пето: Създаване на ефективен финансов календар, който да осигури и регулира проектните субсидии в рамките на календарната година. По този начин, чрез редовна проектна, дългосрочна и структурна финансова подкрепа за независими продукции и артистични групи, ще се създадат реални условия за планиране и развитие на сектора, както и за подобряване качеството на неговата продукция

Шесто: Политика за разработване на пространства за свободен театър, танцово изкуство и алтернативни форми в столицата и страната – репетиционни зали и сцени за представяне на продукцията, както и възможност за наем на базова техника и съоръжения на преференциални цени.

Седмо: Ясна стратегия и ефективна програма в областта на децентрализацията и активирането на културния диалог в областта на театъра и сценичните изкуства на регионално, национално и международно ниво чрез създаване на програми за разпространение на театрална продукция в страната и чужбина, както и програми за стимулиране създаването на международни проекти и обмен на театрални продукции.

Осмо: Осигуряване работещи алтернативни източници за финансиране на независимата сцена, както е в цяла Европа. Намаляването на публичните разходи за култура – израз на рестриктивната финансова политика на държавата в момента, категорично налага това. Затова искаме действащ Закон за меценатството. В този смисъл, на основание решението на МК от септември 2009г. за създаване на работна група за арт-лотарията, спешно настояваме да започне нейната работа.

Девето: Разглеждане развитието на българската независима сцена като стратегическа инвестиция в българското общество, в европейския имидж на България, в очертаването на България като любопитна дестинация за културен туризъм.

Надяваме се да бъдем чути и да бъде преустановена порочната централизирана политика на непрозрачност и безотговорно държавно отношение към неправителствения сектор, който е безспорно най-иновативния, гъвкав и инициативен сегмент на българската култура и изкуство.

С уважение:

Ида Даниел

Председател на УС на

Асоциация за свободен театър

Симона Попова

Председател на

Асоциация на свободната театрална инициатива

Цветелина Йосифова

Директор на

Център за култура и дебат „Червената къща

„Андрей Николов””

Диана Андреева

Директор на Обсерватория по

икономика на културата

Бойко Илиев

Председател на Сдружението на

продуцентите на частните театри