Saturday 20 November 2010

Премиера и ProText парти!

дизайн на корицата: Евелина Коркмаз

Заповядайте на премиерата на първата книга от поредицата Колекция ProText - Нова румънска драматургия, съвместна инициатива на Организация "36 маймуни" и издателство Панорама плюс. Ще съчетаем това важно за нас събитие с ProText-парти, с което завършваме тазгодишното издание на проекта "Произведено в България".
Музика за вас и нас ще пускат специалните гости на проекта DJ Tree Sick(VT) и DJ Monkey(BNSHR).

20.11.2010
начало: 20ч. (не закъснявайте, ако искате да присъствате на премиерата!)
начало парти: 21ч.
София, ул. Цар Иван Асен II 11
(в близост до Орлов мост)

По време на събитието ще имате възможност да закупите първата книга от Колекция ProText - Нова румънска драматургия на промоционална цена!

Очакваме ви!

Monday 15 November 2010

НЕВИДИМИЯТ от Александър Мануилов и Василена Радева/Тhe Invisible by Alexander Manuiloff and Vasilena Radeva

[english bellow]

кога: на 18 и 19 ноември, 2010 от 19:30 часа

къде: Софийска градска художествена галерия

ул. "Гурко" 1

Той1 е невидим. Опитва се да си купи обувки. Да се подстриже, да изпие едно уиски. Да подаде оплакване. Той2 е недоволен. Кофти му е. Вселената изстива, Звъни й в 3 през нощта за да й го каже. Тя не е чак такъв песимист. Не го взима насериозно. Той1 иска да е видим. Търси начин. Намира нови начини да бъде полезен. Той2 иска да се видят. Тя не намира смисъл. Айнщайн се появява, но само за една цигара. Това е пиеса за три гласа и 11 карти таро.

режисура: василена радева авторска музика на живо: Сергей Глинков - lowhum, Божидар Стоичков тон режисьор: Ясен Тошев ((MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Владислав Илиев, Любомир Драганов - Phormatik Visual Lab сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват:Паулина Козовска, Мартин Герасков, Петър Василев, Кирил Бояджиев асистенти: Петко Стоянов, Гергана Димитрова

********************************

THE INVISIBLE

By alexander manuiloff and vassilena radeva

When: November 18th and 19th, 2010, 7:30 pm

Where: Sofia Art Gallery

He1 is invisible. He tries to buy himself a pair of shoes. He tries to have his hair done, to have a whiskey. He2 is discontented. He is a musician. He thinks the Universe grows colder. He calls a special woman at 3 am to tell it to her. She is not that pessimistic. She has another outlook. He1 wants to be invisible. He2 wants to see her. She doesn’t understand why he isn’t coming. Einstein appears, just for a smoke. This is a play for three voices and 11 tarot cards.

Directed by Vassilena Radeva

Original Live Music Act by Sergey Glinkov– lowhum

Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)

Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov

Set design and costumes by Elena Shopova, Nikola Nalbantov

Cast: Paulina Kozovska, Martin Geraskov, Peter Vassilev

Assistant Directors: Petko Stoyanov, Gergana Dimitrova


project - ProText: MADE IN BG

Reading Performances of New Bulgarian Plays in Non-theatrical Spaces

Wednesday 10 November 2010

МАШИНАТА НА ТЮРИНГ от psychobaiko и младен алексиев / THE TURING MACHINE, by psychobaiko and mladen alexiev


[english follows]
кога: на 13 и 14 ноември, 2010 от 19.30 часа
къде: Национален политехнически музей

Вселената е изградена от любов. В затвора закуската я дават в седем, от упойката в операционната ти става студено. Повечето от нещата, които разправят за Снежанка и седемте джуджета са верни. И до сега никой не е обръщал внимание на светлата страна на Дарт Вейдър. Присъда. Операция. Убийство. Самоубийство. Бягство. Екзотичен остров. Сватба. Сватби. Всичко това – в една пиеса за силата на любовта, със или без топки.

режисура: Младен Алексиев музика: Калин Николов тон режисьор: Ясен Тошев (MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов сценография и костюми: Елена Шопова, Татяна Недялкова участват: Елена Димитрова, София Бобчева, Васил Читанов, Петър Мелтев, Тигран Торосян снимачен екип: Петко Стоянов, Василена Попова, Сандра Найденова, Златко Василев асистенти: Гергана Димитрова, Василена Радева, Петко Стоянов, Неда Соколовска

Picture by Derek Chatwood, All Rights Reserved
http://www.flickr.com/photos/bar-art/

_____________________

THE TURING MACHINE, by psychobaiko and mladen alexiev


When: November 13th and 14th, 2010, 7:30 pm
Where: National Polytechnic Museum, 66 Opalchenska Street, Sofia, Bulgaria

The universe is made of love. In jail they give you breakfast at seven, the anesthetic at the operation room makes you feel cold. Most of the things they say about Snow White and the seven dwarfs are true. So far no one has paid attention to the bright side of Darth Vader. A verdict. An operation. A murder. A suicide. An escape. An exotic island. A wedding. Weddings. All of these in a play about the power of love, with or without balls.

Directed by Mladen Alexiev
Music by Kalin Nikolov
Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)
Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov
Set design and costumes by Elena Shopova, Tatyana Nedyalkova
Film crew: Petko Stoyanov, Vassilena Popova, Sandra Naydenova, Zlatko Vassilev
Cast: Elena Dimitrova, Sophia Bobcheva, Vassil Chitanov, Peter Meltev, Tigran Torosyan
Assistant Directors: Gergana Dimitrova, Vassilena Radeva, Petko Stoyanov, Neda Sokolovska

Picture by Derek Chatwood, All Rights Reserved

Tuesday 9 November 2010

pictures "p.o.box - Unabomber"/снимки "Праехидно"

Можете да видите снимки от "Праехидно" тук!
Автор на снимките: Виктория Атанасова

Friday 5 November 2010

ПРАЕХИДНО / P.O. BOX UNABOMBER

[english bellow]

ПРАЕХИДНО
от здрава каменова и гергана димитрова

кога: на 5 и 6 ноември, 2010 от 19:30 часа
къде: Национален природонаучен музей

„Можем да правим каквото си искаме, докато то е маловажно. По всички важни въпроси обаче, системата все повече ще определя нашето поведение.” Това пише Тед Кaчински в своя манифест Индустриалното общество и неговото бъдеще. Качински е математик, социален критик, гений и дълго търсен терорист, останал в историята с прозвището Юнабомбър. Неговата лична история и убеждения са основа за една от лин

иите на тази пиеса. Другата е посветена на проехидната - странно, рядко, древно животно, оказало се глуха линия в еволюцията.


режисура: Гергана Димитрова авторска музика на живо: Сергей Глинков – lowhum тон режисьор: Ясен Тошев (MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов, сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват: Елена Атанасова, Надежда Панайотова, Бо

гдан Казанджиев, Петър Мелтев асистенти: Младен Алексиев, Петко СтояновP.O. BOX UNABOMBER

by zdrava kamenova and gergana dimitrova

when: November 5th and 6th, 2010, 7:30 pm

where: National Museum of Natural History

“We can do anything we like as long as it is unimportant. But in all important matters the system tends increasingly to regulate our behavior”, writes Ted Kaczynski in his manifesto Industrial Society and Its Future. Kaczynski is a mathematician, social critic, genius and long sought-after terrorist who went down in history under the name of Unabomber. His personal story and beliefs form the basis for one of the plot lines of the play. The other one is dedicated to the proechidna (Zaglossus bruijni): a strange, rare and ancient animal that turned out an evolutionary dead-end.


Directed by Gergana Dimitrova

Original Live Music Act by Sergey Glinkov– lowhum

Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)

Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov

Set design and costumes by Elena Shopova, Nikola Nalbantov

Assistant Directors: Mladen Alexiev, Petko Stoyanov

Cast: Elena Atanasova, Nadejda Panayotova, Bogdan Kazandjiev, Peter Meltev