Wednesday 2 December 2009

ОТВЛИЧАНЕ


Ще можете да видите отново спектакъла "ОТВЛИЧАНЕ" в Червената къща на 7.12. с две извънредни представления от 19:00 и 20:30ч.!!!

Повече инфо можете да намерите тук.

Thursday 26 November 2009

36 маймуни са партньори по проекта: “Дупка в светлината“


“Дупка в светлината“
(сценично упражнение за затворени очи)

“Дупка в светлината“ е представление за наблюдението като акт на проникване и контрол. Да бъдеш видим означава че съществуваш, че те има, но насилственото наблюдение превръща съществуването в една арестова и наблюдавана самота. Идейното ядро на този сценичен опит е Паноптиката като машина за разлагане на опозицията виждам – виждан съм.
Група художници рисуват голо тяло и същевременно се опитват да артикулират познанията си върху човешката анатомия. В потребността си от разгдаване тайната на човешкото тяло, художникът става медик, а от изкуството се ражда наука.
Младоженци в първата си брачна нощ се борят с недоверието си и страха от обвързване. Заражда се подозрение, че в хотелската стая е инсталирана камера. Стаята се превръща в арест, а брачната нощ – в мъчително изпитание на любовта им. За да Видят другия и да го разпознаят като част от себе си, младоженците преминават през гняв, паника, изповед, отчуждение и себеотрицание.
Старец и старица - прожекция на две лица в два телевизионни екрана, съществуващи в абстрактна полу-реалност. Два архетипни образа загубват сетивността си, но достигат до Познанието, до безвъзвратното сливане в една невиждаща, всезнаеща, усмихната душа.

“Дупка в светлината“ цели да провокира у зрителя размисъл върху въпроса: Дали пътят към познанието и любовта не е отвъд обозримото, и дали по този път не се върви със затворени очи...
В упражнението участват: Пламен Димитров, Анна Розендал, Борис Чангъров, студенти от модул «Сценография» в Нов Български Университет и актьори от Дом за ветерани на културата. Режисьор - Неда Соколовска, драматург - Партюли Ринне, сценична среда - Деница Аргиропулос.
Проектът се осъществява благодарение на Посолството на република Финландия, Taiteen keskustoimikunta и Нов Български Университет, с приятелската подкрепа на “36 маймуни“
Представлението ще се играе в “Склада“, ул. Бенковски 11, ет. 3 (до чайната) всяка вечер от 9.12 до 18.12.2009, от 19.00

екип ProText: ДРАМА СЕГАЕКИП:

актьори
Елена Димитрова
Ирина Дочева
Вяра Табакова

Петър Мелтев
Петър Генков
Огнян Голев

сценография и костюми
Елена Шопова

видео
Владислав Илиев
Елена Шопова

музика
Константин Кучев
Сергей Глинков

режисура
Василена Радева
Гергана Димитрова

озвучаване
Ясен Тошев (MULTISOUND)

подготовка на проекта и селекция на пиесите
Василена Радева
Гергана Димитрова
Младен Алексиев

превод
Лора Ненковска
Иван Радев

видеоклип:

режисура и монтаж
Цветомир Матев

оператори
Димитър Стойков
Димитър Неделчев


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на столична програма "Култура" на Столична община, в партньорство с организация dramAcum - Румъния,
с изключителното съдействие на "Тънка червена линия" и посолството на Румъния в
България.


Екипът на ПроТекст благодари за съдействието на:

Атанас Игов, Любомир Драганов, Божидар Банчев, Владимир Велинов, Девелор България, Даниел Петков, Христо Йоргов, Цветан Матев, Димитър Стойков, Димитър Неделчев, Ида Даниел, Виктория Атанасова (снимки), Емил Кирилов, Станко Капката, Дидката и Ясен, Биляна Фурнаджиева, фризьорски салон "Дефект", магазин "Винен рай" и на всички свои приятели и фенове

Saturday 14 November 2009

ProText: Drama Now - Programme

Reading Performances of New Romanian Drama in Non-theatrical Spaces


ProText’s third edition borrows its name from its Romanian partner organization, dramAcum (Drama Now/How), thus re-emphasizing the project’s main purpose: to inspire the creation and promotion of contemporary texts for theatre in Bulgaria.


As with the past editions each reading performance will take place in a non-theatrical space selected on a play-specific basis.


After the performance readings were first launched in 2007 by staging four German texts, and then two French ones in the fall of 2008, now the team of 36 Monkeys has found and translated four interesting pieces of contemporary Romanian drama, one of which will be presented in the bill of ProText: Drama Now:THE BILL


FASTFORWARDREWIND

(The Day After Tomorrow, the Day Before Yesterday),

by Gianina Carbunariu


November 20th (Friday)

6:30 pm & 8:00 pm


November 21st (Saturday)

6:30 pm & 8:00 pm


November 22nd (Sunday)

6:30 pm


The former premises of Thin Red Line Bar

at 27, Vladayska Street

(at the back of the Ministry of Agriculture)


Free admission*


*limited audience capacity of the venue!

To book in advance please call

Vasilena Radeva 0888 77 94 13

Gergana Dimitrova 0888 90 35 21
* * *

THE PLAY


Gianina Carbunariu is celebrated as one of the representative names of the young Romanian theatre. She is among the initiators of dramAcum Project (2001) launched with the aim of discovering new authors and playwriting techniques. Her texts focus on the conflicts and paradoxes of contemporary society and are written for “the generation of the 25-30 years old”. The characters in FASTFORWARDREWIND live in a future when some “insignificant” issues of today have escalated to a ridiculous routine and their memories sound like this:


“I remember this…object…not bigger than matchbox or a pack of cigarettes. Some kinda wires were attached to it. At their ends there’d be some sort of ear plugs, I guess. This was one of the most important gadgets of our century. We all wanted to be surrounded by sounds, music, vibrations, songs and words we liked. Nothing could take this pleasure away, not even the fact the Malaysian workers putting these things together were paid 50 dollars a month for 15 hour day shifts. It was called the Ipod.
* * *

36 Monkeys


36 Monkeys is a non-governmental organization established to launch and implement innovative projects in the field of culture and art focused exclusively on experimenting with and promotion of alternative and unpopular art forms. Its long-term strategy is justified by the idea to extend and diversify the non-institutionalized and informal art making environment in Bulgaria and thus to democratize and re-vitalize the country’s cultural life.
* * *

THE PROJECT


The ProText Project (that is either “For the Text’s Sake”, or “In support of the Text” at your pleasure) was launched in 2007 with the aim of promoting high-grade and non-conventional pieces of contemporary drama representative for different countries. Each edition is a selection of four theatrical texts translated into Bulgarian with the aim to present, and subsequently publish them in Bulgarian.


The plays are selected by various criteria, such as: whether they focus on the topics of the day, experiment with traditional playwriting, question the expressive potential of language and theatre performance itself. While looking for adequate means to stage such texts the team attempts to study and further develop the form of staged reading performance. Readings are performed live by a team including theatre actors and directors, set designers, visual artists, and musicians.* * *

THE PLAYS


The following plays have been translated for

ProText: DRAMA NOW:


Manuscript Woman, by Lia Bugnar


FASTFORWARDREWIND (The Day After Tomorrow, the Day Before Yesterday), by Gianina Carbunariu


Zuckerfrei, by Nicoleta Esinencu


Sunshine Play, by Peca Stefan


Translated by Ivan Radev and Lora Nenkovska


In 2010, all four titles will be published in a special edition by Panorama+ Publishing House.

36 Monkeys

An Organization for Contemporary Alternative Art and Culture


Contact Info:

36monkeys@gmail.comwww.36monkeys.blogspot.com

Gergana Dimitrova: 0888 903 521, gertata@gmail.com

Vasileva Radeva: 0888 779 413, vasiway@gmail.com

Mladen Alexiev: 0885 819 980, malexiev@gmail.com
ProText: Drama Now

is carried out in partnership with

dramAcum, Romania

with the financial support of

Sofia Municipality under the Culture Programme

and with the kind assistance of the

Embassy of Romania to Bulgaria and Thin Red Line Bar.

Monday 9 November 2009

НОВИ СНИМКИ

Нов албум с кадри от пърформънс-четенията в рамките на ProText, можете да видите тук:

До сега в ProText

ProText: ДРАМА СЕГАОрганизация за съвременно алтернативно изкуство и култура

“3 6 м а й м у н и”

Представя

ПроТекст: ДРАМА СЕГА

сценични четения на нова румънска драматургия
в несценични пространства

Третото издание на „ПроТекст” взема назаем името на румънския си партньор – организацията „dramAcum” (Драма Сега), което ясно подчертава още веднъж основната му цел – да провокира създаването и популяризирането на съвременни текстове за театър в България.

Както и в предишните издания на проекта, четенията ще се проведат в специално избрано за конкретната пиеса нетеатрално пространство.

След като през 2007, в пърформънс-четения бяха представени четири немски текста за театър, а през есента на 2008 – два френски, екипът на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни” откри и преведе четири любопитни заглавия от съвременната румънска драматургия, едно от които ще бъде представено в програмата на „ПроТекст: Драма Сега”.

ПРОГРАМАТА

„След утре преди вчера” от Джанина Карбунариу
20 ноември (петък) 18:30 ч. и 20:00 ч
21 ноември (събота) 18:30 ч. и 20:00 ч
22 ноември (неделя) 18.30ч.

"старото помещение на Бар „Тънка Червена Линия” –
ул. Владайска №27(до Министерство на Земеделието)
вход – свободен

*броят на местата е ограничен!
За предварително записване:
Василена Радева 0888 77 94 13
Гергана Димитрова 0888 90 35 21

ПИЕСАТА

Джанина Карбунариу е известна като едно от най-представителните имена на младия румънски театър. Тя е сред инициаторите на проекта dramAcum (2001), който стимулира откриването на нови автори и техники на драматургично писане. Текстовете й се фокусират върху конфликтите и парадоксите в съвременното общество, и са написани „за поколението на 25-30 годишните”. Героите от пиесата „Преди утре след вчера” живеят в среда, в която днешни „незначителни” проблеми са ескалирали до ежедневие на абсурда, а спомените им звучат така:

„Това беше предмет, с формата на паралелепипед, към който бяха прикачени тънки кабелчета, завършващи с топчета, които се слагаха в ушите. Беше сред най-важните аксесоари от началото на нашия век. Всички искахме да сме заобиколени от харесваните от нас звуци, ритми, мелодии и думи. Удоволствието не можеше да бъде засенчено от нищо, дори и от факта, че китайските работници, които са сглобявали първите модели, са получавали едва 50 долара на месец, а са се трудили по 15 часа на ден. Наричаше се айпод.”

„36 Маймуни”

„36 маймуни” е неправителствена организация, създадена с цел да инициира и реализира новаторски проекти в областта на културата и изкуството, които са изключително концентрирани върху експериментирането и промотирането на алтернативни и непопулярни арт форми. Дългосрочната стратегия се мотивира от идеята за разширяване и разнообразяване на неинституционализираната и неформална среда за правене на изкуство в България, което ще демократизира полето и ще влее нова енергия в културния живот в страната.

ПРОЕКТЪТ

Проектът „ПроТекст” (разбирайте свободно „За текста” или „В подкрепа на текста”) стартира през 2007г. със задачата да популяризира качествени и неконвенционални образци на съвременната драматургия от различни държави. В рамките на всяко издание се селектират и превеждат четири театрални текста, с намерението те да бъдат представени и впоследствие издадени на български език. Пиесите се подбират по разнообразни критерии, някои от които са: фокусиране върху актуални теми, експериментиране с традиционното драматургично писане, поставяне под въпрос изразните възможности на езика и на самото театрално представление. Търсейки адекватен начин за тяхното представяне, екипът се стреми да изследва и развива формата сценично четене. Четенията се реализират изцяло на живо, като в тях участват театрални актьори и режисьори, сценографи, видеоартисти, художници и музиканти.

За „ПроТекст: ДРАМА СЕГА” бяха преведени:

„Жената от ръкописа” от Лия Бугнар

„След утре преди вчера” от Джанина Карбунариу

„Без захар" от Николета Есиненку

‘Sunshine Play' от Пека Щефан


Превод: Иван Радев и Лора Ненковска

През 2010г. четирите заглавия ще бъдат издадени в сборник от издателство „Панорама+”

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура “3 6 м а й м у н и”
За контакти
36monkeys@gmail.com
www.36monkeys.blogspot.com
Гергана Димитрова, gertata@gmail.com
Василена Радева, vasiway@gmail.com
Младен Алексиев, malexiev@gmail.com

„ПроТекст: Драма Сега” се осъществява в партньорство с dramAcum – Румъния, с финансовата подкрепа на Столична Община програма „Култура”, със съдействието на и Посолството на Румъния в България и бар „Тънка червена линия”.

Sunday 1 November 2009

ПроТекст ДРАМА СЕГА - нова румънска драматургия в несценични пространстваОчаквайте на 20 и 21 ноември новия ProText. Този път сме се спрели на нова румънска драматургия. Братята съседи не спят, а пишат и то добре и много. Този път изданието може би поради световната икономическа криза, с която всички си измиват ръцете, ще е само с една пиеса от избраните четири. Криза, какво да правим... Пиесата е прекрасна, разказва за близкото наше бъдеще, което предусещаме всички (разбирай след половин век) и ще бъде представена в любимата ни, вече бивша "Тънка червена линия", на улица "Владайска". (Да живее новата "Тънка червена линия" на ул. Партений Нишавски)
Подробна информация - скоро! :)

АСТ - Асоциация за свободен театър!!!


Днес, в деня на будителите, "АСТ - Асоциация за свободен театър" направи първата си открита работна среща! След една година съвместни усилия Организация "36 маймуни", Сдружение "По действителен случай", Театрална комапния "Момо" и Ида Даниел обявиха резултата от своите срещи и имаха честта и удоволствието да представят пред свои съмишленици раждането на АСТ в Арт-клуб на ул."Иван Асен ІІ" N6. Ура!

Wednesday 30 September 2009

ОТВЛИЧАНЕ в Червената къща

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура "36 маймуни" и Център за култура и дебат "Червената къща"
представят

документален спектакъл - маратон


5 октомври (понеделник)
14.00 ч. / 16.00 ч. / 18.00 ч. / 20.00 ч. / 22.00 ч.

6 октомври
(вторник)
14.00 ч. / 16.00 ч. / 18.00 ч. / 20.00 ч. / 22.00 ч.


по интервюто на Кристиан Брюзер с Халeд ел-Масри (2006) и други документи

спектакъл на Младен Алексиев
с участието на Виолета Витанова, Елена Димитрова, Станислав Генадиев, Христо Петков

физически тренинг Виолета Витанова, Станислав Генадиев
музикална селекция Галин Попов, Младен Алексиев
графичен дизайн Милена Иванова - mim
в сътрудничество със Станимир Панайотов, Калин Николов, Мирослав Йорданов и Евгения Сърбева

със специалната подкрепа на
Гергана Димитрова, Веселин Димов, Росица Младенова, Таня & Шон, Славка Кукова, Яна Вълчева, Петко Стоянов, Димитър Жечев, Петър Мелтев

спектакълът е репетиран в
Център за съвременен уличен танц и Театър-студия "Студентина", благодарение на Станимир Енчев и Петя Божинова

с финансовата подкрепа на
Столична програма "Култура" на Столична община и Фондация "Етюд"


тук можете да видите малко снимки от подготовката на проекта "Ева Бехщайн" http://e-vestnik.bg/7196
Благодарим на Виктория Атанасова!

Wednesday 23 September 2009

Ева Бехщайн - Нощта на прилепите


Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни с радост ви кани на:

Ева Бехщайн
Нощта на прилепите


“Ева Бехщайн” е театрална инсталация с научно-популярен фокус, която разказва за живота и обществото на една забележителна прилепка от вида Myotis bechsteinii. Авторският текст е развит на базата на научното изследване за прилепите в Странджа планина на Боян Петров.

„След последните есенни ловни нощи пред „Дълбоката дупка” червените дървета се заскрежиха и прилепите се подготвиха за дълъг сън. Всяка година те заспиваха заедно с една и съща песен. Това беше древната песен на Бехщайни за смъртта и раждането, за самотната луна през зимата и за новата любов, която чака някой да я събуди”.

Нощ: 24.09. от 18.00ч. и от 20.00ч.
25.09. от 20.00ч.
Място: Водната кула в Лозенец (между ул. „Галичица” и бул. „Джеймс Баучер”)

* ВНИМАНИЕ: Поради спецификата на пространството, броят на зрителите е ограничен.
Препоръчваме ви предварително да резервирате мястото си на:
тел. 0888 779 413 – Василена
тел. 0888 903 521 - Гергана

ЕКИП:
автор на текста и концепция:
Гергана Димитрова
режисьори:
Гергана Димитрова и Василена Радева
актьори:
Ирина Голева, Петър Мелтев, Петър Генков
експерт по прилепи:
Антония Хубанчева
вътрешен дизайн:
Елена Шопова и Емил Кирилов
костюми:
Елена Шопова
видео:
Елена Шопова и Никола Налбантов
музика:
Галина Алексиева и Сергей Глинков (lowhum)
озвучаване:
Ясен Тошев – MULTISOUND


Проектът е реализиран заедно със Сдружение „Форум Демокрит” и е част от програмата 2Ways, в партньорство с програмата EUSCEA на Европейската Комисия.

БЛАГОДАРИМ за оказаното съдействие от Община Лозенец и Клуб по парапланеризъм „Лети независим”, заведение „При кулата”, както и на всички приятели, които помогнаха този проект да се случи!

Подаряваме проекта на Емо по случай рождения му ден!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Ева Бехщайн

Thursday 18 June 2009

"Тунелджии" гостува на Малък Сезон в Сфумато на 19.06. от 22:00 часа, барикадирайки коридорите на театъра. Барикадирайте с нас!!!
за повече информация:
http://sfumato.info/?show=acts&id=255&PHPSESSID=fae2e10a35436eea35bb8bd0f02838e1

http://urbanzoo.bg/video/tuneldjii.html

Thursday 2 April 2009


„Тунелджиите”
от Дон Дюинс
(Ъндърграунд театър в мазе-галерията на Арт-Хостел ‘Usually we spend our time in the garden’ )

... като едно момченце, което с ръце заровени в пясъка усърдно копае
едновременно два прохода, докато най-после пръстите му се срещнат под земята и то е направило тунел.
Така могъщият тунелджия е направил десетки тунели в пясъка, докато в края на деня морето пак залее всичко.

Чували ли сте за свободен театър? За професионалисти, които се събират да творят свободни от институция и хонорари? Но ангажирани да споделят това, което днес ги провокира чрез театър, който ще ви провокира. По атрактивен начин в автентично нетеатрално пространство, спектакълът представя различни гледни точки върху екологична, антивоенна и екзистенциална тематика – сблъсъка на младежкия идеализъм с политически и инвестиционни интереси. Инспирация за постановката е вълната от протести на млади еко-защитници в София срещу незаконното застрояване и унищожаване на българската природа.

режисьор: Василена Радева
художник: Елена Шопова
актьори: Мартин Герасков, Вяра Табакова, Юлиан Петров, Юлиан Рачков

Това е проект на Културен Дом на Транспортния Работник – София, осъществен със съдействието на програма Култура на Столична община и партньорството на 36 маймуни.

“Тунелджиите” можете да гледате през април на 05.04; 06.04 и 26.04 от 18ч и 19.10ч
на Ангел Кънчев 21А.

Поради ограничените (25) места, можете да си резервирате билет на тел.0899816825

Тел. за връзка с екипа: 0888779413-Василена Радева