Sunday 30 October 2016

ProText ∞/for English, please scroll down/
8-мо (безкрайно!) издание на платформата за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики


05 и 06 ноември от 20:00 часа
„Борхестриптих“
автор и режисьор: Ясен Василев

*with English subtitles

09, 10 и 11 ноември от 20:00 часа 
автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова

*with English subtitles

Пространство за съвременен танц и пърформанс ДНК в НДК 

С радостен маймунски крясък, издаден хорово от 36 МАЙМУНИ / 36 MONKEYS, ви призоваваме отново заедно да се впуснем в любимото ни приключение: дългосрочната инициатива за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики ПроТекст.

По ред това е 8-мото издание на платформата, но погледната от друга перспектива всяка осмица е и знак за безкрайност. Случайност?! Не мислим така!

Ясен Василев, Гергана Димитрова и Здрава Каменова са трима от четиримата автори (заедно с писателя Георги Господинов), селектирани от българския комитет на международната мрежа за обмен на съвременна драматургия EURODRAM. В пределите на ProText ∞ те заформят своя авторова безкрайност, в която драматурзите са и професионални режисьори и актьори.

Оставяме на вас да проследите нишките, а ето какво сме ви подготвили ние:

 Програма на ProText

05 и 06 ноември от 20:00 часа
Борхестриптих

автор и режисьор: Ясен Василев
участват (по азбучен ред): Александър Узунов, Велислав Павлов, Петър Мелтев, Живко Джуранов
асистент режисьор: Петко Стоянов
сценография и видео: Петко Танчев
времетраене: 60 минути
„Борхестриптих”, вторият текст за театър на Ясен Василев, стъпва едновременно върху три разказа на Борхес - „Смърт и Компас“, „Вавилонската Библиотека“ и „Другият“ - и върху творчеството и живота на писателя, от които заема сюжет, персонажи и мотиви. Четиримата изпълнители са четири различни версии на Борхес, превъплъщаващи се в различните му персонажи. В този свят между библиотека и вселена е поставен знак за равенство, а пространствата и техните обитатели са изцяло изградени от цитати.

09, 10 и 11 ноември от 20:00 часа
∞ Представянето на 11 ноември е част от официалната селекция на ACT Фестивал за свободен театър / ACT Independent Theatre Festival2016 ∞
Добре дошли в България"
автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова 
съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева.
участват: Здрава Каменова, Владимир Димитров, Ева Данаилова, Ива Тодорова, Петър Мелтев, Петко Каменов, Тони Карабашев,
сценограф: Елена Шопова
видео: Петко Танчев
музика: Павел Терзийски
режисьор: Гергана Димитрова
асистент: Екатерина Чокова
времетраене: 75 минути
Проектът е реализиран в партньорство с Галерия Етюд и ПОРТА БГ.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/192808491" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/192808491">Refugees Welcome / Welcome to Bulgaria teaser (ProText &infin;)</a> from <a href="https://vimeo.com/36monkeys">36 Monkeys</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Президентът на републиката призовава всички българи да се включат активно в привличането на бежанци, които да се заселят в България, за да усвоим жизненоважни пари по евро фондовете. Всички българи - мъже, майки, ловци, пенсионери, артисти - започват активна пропаганда към бежанците, подминаващи България. Междувременно чакали емигрират към Западна Европа, български емигрант сее репички в Германия и мечтае да се включи в първата мисия до Марс, еколожка изследва популацията на агресивни привнесени видове калинки и кактуси, които превземат територии, застрашавайки наши родни видове. Националисти решават да превземат Плиска, докато сигнал за бомбен атентат всява паника в центъра на София.

Координатори на ProText ∞: Юлия Денчева, Петко Стоянов
Връзки с медиите: Културна фондация < А25 > Cultural Foundation

∞∞∞ Предупреждаваме, че за разлика от авторовия ентусиазъм, местата в залата и четения са ограничен брой, затова препоръчваме да не отлагате, а да сте сдобиете с входен документ час по-скоро.
Билетите вече са в продажба на касите на НДК.
Цена: 10 │ 8 лева ∞∞∞

- - -
EURODRAM е европейска мрежа за театрален превод. Работи с европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие. Вижте повече на: http://eurodram-bulgarian.weebly.com/

Повече подробности за идеята и предходните издания на ПроТекст може да намерите на: http://www.36monkeys.org/protext/

Проектът е финансиран от Столична програма "Култура" на Столична община за 2016 г.


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


PROTEXT
8th (infinite!) edition of ProText platform for performance-readings of new dramaturgy and experimental theatre forms05 & 06 November 

8 p.m.

BORGESTRIPTYCH
Author and director: Yasen Vasilev
09, 10 & 11 November

8 p.m.

REFUGEES WELCOME
Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova

*with English subtitles

Here we are again! Save the dates!

Two new plays meet the audience for a first time in Sofia as performances!

05 & 06 November 
8 p.m.
BORGESTRIPTYCH
Author and director: Yasen Vasilev
Cast: Alexander Uzunov, Velislav Pavlov, Petar Meltev, Jivko Djuranov
Set design and video: Petko Tanchev
Assistant-director: Petko Stoyanov
Duration: 60 minutes

“Borgestriptych” is Yasen Vasilev's second text for theatre. It was produced for the first time in English at Swatch Art Peace Hotel, Shanghai in 2014. It draws inspiration from three short stories by Jorge Luis Borges but also from the life and general oeuvre of the Argentinian writer. Four performers are four different versions of Borges, metamorphosing into his many characters who are ultimately the same person constantly talking to himself. In the world of this play library and universe are one and the same and the spaces and their dwellers are entirely built of quotes.

09, 10 & 11 November

8 p.m.
*** The reading on 11th of November is part of the official selection of ACT Festival of Independent Theatre 2016 and will be with English subtitles ***
REFUGEES WELCOME
Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
Co-authors: Elena Shopova, Petar Meltev, with the support of Vasilena Vasileva
Director: Gergana Dimitrova
Cast: Zdrava Kamenova, Vladimir Dimitrov, Eva Danailova, Iva Todorova, Petar Meltev, Petko Kamenov, Toni Karabashev
Set design: Elena Shopova
Video: Petko Tanchev
Music: Pavel Terziysky
Assistant-director: Ekaterina Chokova
Duration: 75 minutes
The project is implemented in partnership with Etud Gallery and PORTA BG.

“Refugees welcome” explores the boundary between patriotism and nationalism, the limit of healthy tolerance and sympathy, the back and the front of Bulgarian identity today. The Bulgarian president calls all Bulgarians to actively participate in a national campaign for attracting refugees to stay in the country as this will ensure the very much needed EU funds. All Bulgarians – men, mothers, hunters, retirees, artists – begun an active propaganda, targeted at the refugees, bypassing the country.

Yasen Vasilev, Gergana Dimitrova and Zdrava Kamenova are the three (out of four, together with Georgi Gospodinov) authors, selected by the Bulgarian committee of EURODRAM – European network for drama in translation.

Project coordinators’: Julia Dencheva, Petko Stoyanov
PR: A25 Cultural Foundation

ProText is a long-term initiative of “36 monkeys” Organization for Contemporary Alternative Art and Culture. Read more: http://www.36monkeys.org/en/protext/

EURODRAM is a European theatre translation network which uses European, Mediterranean and Central Asian languages. Its main objective is to make known to both theatre professionals and the wider public, work which remains largely unpublished, paying particular attention to linguistic diversity. Read more: http://www.sildav.org/component/content/article/388

The project is funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2016.Friday 12 February 2016

„Пепеляшки ООД“ през 2016-та ! (епизод 2) // Cinderellas Ltd. in 2016 ! (vol.2)


/for EN below/

Завърши февруарското пътешествие в приказките на „Пепеляшки ООД“

Zdravko Yonchev Photograph
Очакваме ви за ПОСЛЕДНИ 3 представления:
на 23, 24 и 25 март !!!

Екипът на “36 маймуни“ иска да благодари: на прекрасната публика, за помощта на целия екип на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс и подкрепата на Гьоте институт!

И не забравяйте: "Всичко е възможно !" 

Повече информация на новият ни сайт: www.36monkeys.org
---

The February journey into fairy tales of "Cinderellas Ltd." is finished.

We await you for the LAST 3 performances in the next month:
23, 24 and 25 March !!!

The team of “36 monkeys” would like to thanks to the splendid audience, dedicating help of the entire team of DNA and the support of the Goethe-Institute Sofia!

And do not forget: "Everything is possible!"

More information in our new website: www.36monkeys.org
 

Saturday 23 January 2016

Пепеляшки ООД през 2016-та!


/for EN below/

Българо-немската театрална копродукция „ПЕПЕЛЯШКИ ООД - театрален наръчник за (разочаровани) принцеси на три езика“ атакува представите ни за образа на жената и ролята ù в обществото.


фотограф: Здравко Йончев


През 2016-та съвременните приказни герои се завръщат по-уверени от всякога. Тримата актьори от България, Германия и САЩ - Нейтън Купър, Джероламо Фанчелу и Петър Мелтев издирват съвременната Пепеляшка!* Това можеш да си точно ТИ - ще разбереш само ако ни посетиш през февруари!

Зимни срещи с приказно-реалистичното в подземието на Двореца:

на 4, 5, 6, 9 и 10 февруари от 20 ч.

в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
(подлеза на НДК, срещу фонтаните)

Съвременните принцеси са умни и ангажирани и затова сме подготвили специални предложения за закупуване на билети:

- бързата маймуна: 8 лв. /за 04 и 05 февруари /

- точната маймуна: 10 лв. /за 06 и 09 февруари /

- лежерната маймуна: 12 лв. /за 10 февруари /

- за групи от почти 36 маймуни (над 5 човека) цена на билет: 8 лв. /бързите маймуни винаги са в група/

Билети в Билетен център НДК и онлайн на адрес: www.ticketportal.bg


За да проследите как и дали съвременната Пепеляшка ще открие своята пантофка следете на: https://www.facebook.com/CinderellasLtd

Всичко за съвременната приказка и проектите на 36 маймуни можете да откриете в НОВИЯ САЙТ на организацията www.36monkeys.org

--------

EN

Cinderellas Ltd. in 2016!

on 04, 05, 06, 09 and 10 FEB 2016

8 pm

in DNK - place for contemporary dance and performance in National Palace of Culture


more information on our new website http://www.36monkeys.org/en/


Bulgarian-German Theatre Co-Production Cinderellas Ltd. - a trilingual theater manual for (disappointed) princesses interpreted the modern concept of the woman and her role in society.

In 2016 (year of the Monkey) contemporary fairy teal’s heroes are coming back more confident than ever. The international team includes actors from Bulgaria, Germany and the US - Nathan Cooper, Gerolamo Fancellu and Peter Meltev. They are searching for modern Cinderella. It can be exactly YOU – you will only know if you come in February!*


Modern princesses are smart and busy, therefore we prepared special offers for the tickets:

- fast monkey: 8 BGN / for 04 and 5 of February/

- precise monkey: : 10 BGN / for 06 and 9 of February/

- the laid back monkey: 12 BGN /10 of February/ WITH ENGLISH SUBTITLES

- For groups of almost 36 Monkeys (more than 5 persons) ticket price: 8 BGN/ fastest monkeys are always in a groups /

Tickets are available at the Tickets center of NDK and online at:www.ticketportal.bg

More about the performance is HERE! 

To follow whether and how modern Cinderella will find her slipper - keep an eye on:https://www.facebook.com/CinderellasLtd

//

*GAME OF THE SLIPPER – a challenge of "Cinderellas Ltd."

The slipper is found now we are searching for the foot to fit in!

Help us to find YOU! To recognize you - send us a photo of that fondest part of yours - YOUR FOOT on https://www.facebook.com/CinderellasLtd/

Every recognized Cinderella will receive 2 free tickets for the shows in February. The team of fairy-tale’s heroes will choose a photo every midnight in the week January 28th - February 4th.
Share you photo at Cinderellas Ltd. FB page and tell us: “I AM CINDERELLA”!