Sunday 21 May 2017

Партньорства за творческа София
Имаме удоволствието отново да сме партньори по проект, засягащ устойчивото развитие на свободната творческа сцена. Инициативата "Партньортва за творческа София" продължава една от линиите в работата, извършена в подготовката на предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, МУЗИКА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ И ТЕАТЪР „Споделена визия” и допълва част от идеите, заложени в проектите „Топлоцентрала” и „Синергия”, подкрепени от програма „Европа” 2016 на Столична община.
Повече за прoекта пожете да прочетете тук!

Tuesday 2 May 2017

Добре дошли в България / Welcome to Bulgaria - last show in Bulgaria this season


for EN scroll down

Последно за сезона представяне на "Добре дошли в България" в България. Следващото е в Германия на 09.06.2017  (подробности на 36monkeys.org)

на 05.05. от 19:30 в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс (в Националния дворец на културата)

Билетите са вече в продажба, а местата ограничени.
Не отлагайте!
Цена 8/10 лв. на касите на НДК и на място 1 час преди представлянието

"Добре дошли в България" получи две номинации за театралните награди "Аскеер" - за драматургичен текст на Здрава Каменова и Гергана Димитрова и за поддържаща женска роля на Ива Тодорова в ролята на Еколожката. Ураааа!

Можете да подкрепите живота на спектакъла и през новия сезон на сметка: 
ОСАИК-36 маймуни
F I N V B G S F
BG 67 FINV 9150 1200 0805 92 основание: Добре дошли в България

повече инфо
трейлър: https://vimeo.com/201018497

****
Last Welcome to Bulgaria show for the season on

5 May 2017

7:30 p.m. in DNK
- space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture

with EN subtitles
Tickets: 10 | 8 leva.
(Tickets are available at the Ticket center at NDK and at the door, one hour before each event.)

We have two Askeer award nomination for best play (Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova) and for best actor for Iva Todorova as the Ecologist. Hurrah!

You can support a next show of the performance by donating on:
OSAIK-36 Monkeys
F I N V B G S F
BG 67 FINV 9150 1200 0805 92
subject: Welcome to Bulgaria

more about Welcome to Bulgaria
trailer: https://vimeo.com/201018497


Thursday 9 March 2017

Добре дошли в България / Refugees welcome отново в ДНК

(EN bellow)
Добрата новина е, че последната наша продукция "Добре дошли в България", която се изигра в рамките ProText   и АСТ фестивал през ноември, въпреки многобройния си състав, продължава своя живот! След дълго чакане, разпукна пролетта, а с нея дойдоха новите дати:

23 и 24 март 2017 от 19:30 ч. в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс (в подлеза на НДК срещу фонтана с топките)

(Билети 8/10лв. могат да бъдат закупени от касите на Билетен център, НДК и на място час преди началото на всяко събитие.)

Този път с участието на Екатерина Георгиева и Александър Митрев.

Заповядайте! Билетите са вече в продажба на касите на НДК!

"Добре дошли в България"
(пърформанс четене)

автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова
съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева.
участват: Здрава Каменова, Владимир Димитров, Ева Данаилова/Екатерина Георгиева, Ива Тодорова, Александър Митрев/Петър Мелтев, Петко Каменов, Тони Карабашев,
сценограф: Елена Шопова
видео: Петко Танчев
музика: Павел Терзийски
режисьор: Гергана Димитрова
асистент: Екатерина Чокова
времетраене: 75 минути

Проектът се осъществява в партньорство с Галерия Етюд, ПОРТА БГ и с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" за 2016 г.


Президентът на републиката призовава всички българи да се включат активно в привличането на бежанци, които да се заселят в България, за да усвоим жизненоважни пари по евро фондовете. Всички българи - мъже, майки, ловци, пенсионери, артисти - започват активна пропаганда към бежанците, подминаващи България. Междувременно чакали емигрират към Западна Европа, български емигрант сее репички в Германия и мечтае да се включи в първата мисия до Марс, еколожка изследва популацията на агресивни привнесени видове калинки и кактуси, които превземат територии, застрашавайки наши родни видове. Националисти решават да превземат Плиска, докато сигнал за бомбен атентат всява паника в центъра на София.

"Добре дошли е България" е пиеса, написана по време на творческата резиденция за колективно писане на организацията, проведена през март-септември 2016 г.

*with English subtitles


The good news are that our new production Refugees Welcome /Welcome to Bulgaria shown for a first time by ProText ∞ and ACT Festival for independent theater in November continues its live! Here are the new dates, save it!!!

23/24 March 2017 7:30 p.m. in DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
Tickets 8/10 lv.
(Tickets are available at the Ticket center at NDK and at the door, one hour before each event.)

This time on the stage you can welcome Ekaterina Georgieva and Alexander Mitrev!


Refugees Welcome / Welcome to Bulgaria

Authors: Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
Co-authors: Elena Shopova, Petar Meltev, with the support of Vasilena Vasileva
Director: Gergana Dimitrova
Cast: Zdrava Kamenova, Vladimir Dimitrov, Eva Danailova/Ekaterina Georgieva, Iva Todorova, Alexander Mitrev, Petko Kamenov, Toni Karabashev

Set design: Elena Shopova
Video: Petko Tanchev
Music: Pavel Terziyski
Assistant-director: Ekaterina Chokova
PR: A25 Cultural Foundation
Duration: 75 minutes
*With EN subtitles

“Refugees welcome” explores the boundary between patriotism and nationalism, the limit of healthy tolerance and sympathy, the back and the front of Bulgarian identity today. The Bulgarian president calls all Bulgarians to actively participate in a national campaign for attracting refugees to stay in the country as this will ensure the very much needed EU funds. All Bulgarians – men, mothers, hunters, retirees, artists – begun an active propaganda, targeted at the refugees, bypassing the country.
The play was created during an artist's residency for colective writing in March-September 2016 produced by 36 Monkeys.

The project is implemented in partnership with Etud Gallery and PORTA BG. The project is funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2016.