Thursday 29 October 2015

Покана за текстове и читатели

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ - дойде новата покана от европейската мрежа за превод и разпространение на съвременна драматургия!

Прием на български текстове за театър
30.10. - 31.12.2015  

До 31.12.2015 г. можете да изпращате предложения за селекцията на EURODRAM за 2016 г. - НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМАТУРГИЯ. Максимум 3 пиеси ще бъдат препоръчани на вниманието на международната мрежа за превод на други езици. Избраните текстове ще бъдат представени на годишната среща на мрежата в Истанбул през май 2016. В случай, че попадне в селекцията, към предложението трябва да бъде добавено кратко резюме и автобиография на автора на английски език. 

Условия за прием на предложенията:
  • Пиесите да са писани на български език след 2005 г.
  • Предложенията трябва да бъдат придружени от пълния текст на пиесата, кратка биография на автора (около 100 думи), технически лист (дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст), друга информация, която се счита за важна от подаващия. 
  • Текстовете да бъдат изпратени в .pdf или .doc файл на адрес 36monkeys@gmail.com / относно: eurodram call 2015.

повече информация за процедурата можете да получите на http://eurodram-bulgarian.weebly.com/


Покана за присъединяване към мрежата
30.11.2015 - 30.01.2016


ТЕАТЪР / ПРЕВОД: ПОКАНА ЗА КАНДИДАТИ
Театърът и по драматургията са ваша страст, четете много, обичате да сте сред съмишленици? Присъединете се към EURODRAM, европейска мрежа за превод на драматургия, чиято цел е да улесни обмена, превода и разпространението на драматургични произведения между различните европейски, средиземноморски и централноазиатски езици.

Условия за включване в мрежата:
Наличие на компетенции в областта на театъра и/или превода на драматургични текстове и желание за споделяне на знанията и уменията, Готовност да се четат постъпилите предложения и да се оценяват по предложената от координаторите процедура, както и да се подпомагат други инициативи на комитета. Всеки един член има за задача да събира драматургични текстове, да ги чете, да  разпространява текстовете в рамките на своя комитет, а освен това и да ги промотира (според собствените си контакти, възможности и предпочитания) пред автори, преводачи, издатели, агенти и авторски организации. Приемната процедура е силно опростена, за включване в българския комитет, пишете на: 36monkeys@gmail.com, относно: eurodram и изпратете своята биография и кратка мотивация (около 1000 знака).
При желание за включване в някой от другите комитети, пишете на централния координатор documentation@sildav.org на френски или английски език.

повече за мрежата http://eurodram-bulgarian.weebly.com/     
Очакваме ви!