Thursday 15 March 2018

ProText 3 x 3С най-голямо удоволствие ви каним на деветото издание на ProText 3x3. Дългогодишното приключение на съвременната драматургия продължава с представянето на две български и една каталонска пиеса по време на ProText 3x3. Трима режисьори, а именно Гергана Димитрова, Борис Зафиров и Александра Петрова, ще се сблъскат с три текста, непоставяни досега на българска сцена. Авторите на пиесите са Сабина Стефанова, Пау Миро и Мирослав Христов. 

Всяка седмица по време на изданието на ProText 3x3 ще бъде представян по един от текстовете под формата на пърформанс-четения. Екипите ще имат по една седмица време за подготовка, след което ще представят пред вас, публиката, резултатите от съвместната работа на драматурзи, режисьори, актьори, сценографи, музиканти, видео артисти и ... и...
Очакваме ви!

Ето и пълната програма на ProText 3x3:
ОТКРИВАНЕ
16.03. от 19:30 часа, бар TIME OUT
(ул. Луи Леже 2, от лявата страна на Сатиричен театър „Ал. Константинов“)

Официално обявяване на резултатите от отворената поканата за участие в селекцията на EURODRAM 2018 г. за съвременни български театрални текстове. Разговор с авторите и публична дискусия на тема: „Отглеждане на автори за начинаещи“ с участието на специално поканени гости. Модератори: Гергана Димитрова и Ясен Василев (и двамата са част от селекцията на EURODRAM 2016)

23.03 и 24.03 от 19:30, бар TIME OUT
„На тъмно“ от Сабина Стефанова
Режисьор: Гергана Димитрова
Билети: 12/8лв. бар TIME OUT (с предварителна продажба на място след 17ч.)

29.03. и 30.03. от 19:30, ДНК
„Каре“ от Пау Миро
Превод: Нева Мичева
Режисьор: Борис Зафиров
Билети: 12/8лв. на касите на НДК и ДНК


04.04. и 05.04. от 19:30, ДНК
“Цикадите“ от Мирослав Христов
Режисьор: Александра Петрова
Билети: 12/8лв. на касите на НДК и ДНК

ProText се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е финансиран от Програма „ Култура“ на Столична община.
Партньори на деветото издание на ProText са: ДНК – пространаство за съвременен танц и пърформанс/НДК; Гьоте-институт България, Eurodram, ивент бар TIME OUT.

It is a pleasure for us to invite you to the ninth edition of ProText 3x3. The long journey of the contemporary dramaturgy continuous with the presenting of two new Bulgarian plays and one Catalan play. Three directors – Gergana Dimitrova, Boris Zafirov, and Alexandra Petrova- are going to work with the text of three authors- Sabina Stefanova, Pau Miro and Miroslav Hristov.
Every week during the ninth edition of ProText 3x3 one of the plays will be presented in public in the form of performance- reading. Each team will have only a week to prepare and then to present in front of you, the public, the results of the co-work between dramatists, directors, actors, scenographers, musicians, video artists etc.
You are welcome!

And here is the full program of ProText 3x3:

OPENING
16.03. от 19:30 часа, bar TIME OUT ( 2 Louis Leger Str. on the left side of The Aleko Konstantinov State Satirical Theatre)
The official announcement of the results from the open call for participation in the selection of EURODRAM 2018 for contemporary Bulgarian theatrical scripts. Meeting with the authors and public discussion on the topic: “Raising Authors for Beginners " with the participation of special guests.

23.03 и 24.03 at 19:30, bar TIME OUT
“In the dark” by Sabina Stefanova
Director: Gergana Dimitrova
Tickets: 12/8 lv. at bar TIME OUT (presale at the bar after 17:00)

29.03. и 30.03. at 19:30, DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
"Els jugadors" by Pau Miró
Translated by Neva Micheva
Director: Boris Zafirov
Tickets: 12/8 lv. at the cash desk of NDK and DNK

04.04. и 05.04. от 19:30, DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture
„ The cicadas” by Miroslav Hristov
Director: Alexandra Petrova
Tickets: 12/8 lv. at the cash desk of NDK and DNK

The project was implemented with the financial support of the Ministry of Culture and funded by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2018.
Partners for the ninth edition of ProText are:
DNK - space for contemporary dance and performance at the National Palace of Culture; Goethe Institute Bulgaria; EURODRAM; event bar TIME OUT