Monday 6 April 2015

Избор на българския комитет на EURODRAM за 2015 – селекция на преводни пиеси // Selection of the Bulgarian Eurodram committee 2015 – plays in translation

(по азбучен ред / in alphabetical order)

Джанина Карбунариу „Михаела, тигърът от нашия град. A Mockumentary play”, превод от румънски Лора Ненковска //
/Gianina Cărbunariu - Mihaela, tigrul din orașul nostru A Mockumentary play (ROMANIA) //
Gianina Carbunariu - Michel, the tigress from our town //A Mockumentary play, translated into Bulgarian by Lora Nenkovska //
Джанина Карбунариу - Микаэла, тигрица нашего города
--- 

Елизе Вилк „Зелената котка“, превод от румънски Лора Ненковска //
/Elise Wilk - Pisica verde  (ROMANIA) //
Elise Wilk - The Green cat, translated into Bulgarian by Lora Nenkovska //
Елизе Вилк - Зелёная кошка
---

Евалд Палметсхофер „Супергерои”, превод от немски Гергана Димитрова //
/Ewald Palmetshofer - Helden/ (AUSTRIA) //
Ewald Palmetshofer – Superheros, translated into Bulgarian by Gergana Dimitrova //
Евальд Палметсхофер - Супергерои
---


Препоръчваме също:
We also recommend:
(Ladies first)


Роксана Мариан – „Медея/тя или За брачното щастие“, превод от румънски Лора Ненковска //
/Roxana Marian - Medeea sau despre fericirea conjugală/(ROMANIA) //
Roxana Marian - Medeea or about the family happiness, translated into Bulgarian by Lora Nenkovska//
Роксана Мариан - Медея или о семейном счастье
---

Пека Щефан – Невъзможността на близостта (TRIPLE BILL), превод от румънски Лора Ненковска //
/Peca Ștefan – Imposibilitatea apropierii (TRIPLE BILL)/(ROMANIA) //
Peca Stefan - ‏The impossibility of closeness (TRIPLE BILL), translated into Bulgarian by Lora Nenkovska //
Пека Шефан - Невозможность близости (TRIPLE BILL)